امشب شب شهادت پیشوای پرهیزکاران علی علیه السلام است. همان که نامش برانگیزاننده به مبارزه با ستمگری و دجالیت و غارتگری است . هم او که از او برای مبارزه با دجالیت واستبداد مذهبی انگیزه می گیرند. هم او که الگو و مشعل راهنمای  تاریخ و نسل‌های  مجاهد تاریخ است . هم او که فرزندان مجاهد و مقاومت ایران با الهام از او با سلاح و بی‌ سلاح وبا زره و بی زره در برابر ظالم ایستادند. هم او که در قیام‌های مردم از او الهام گرفتند و هر سال در شب شهادتش با نیت هم قسم شدن با همه پیروانش برای نبرد با ظالمان ؛ برای ساختن میهنی بی‌ستم و بی‌دجال ؛ و در آزادی وحاکمیت مردمی و عدالت اجتماعی همراه میشود.
مناسبت شب احیا۲۱ماه رمضان - کلیپ ۲ 
 
مناسبت شب احیا۲۱ماه رمضان - کلیپ ۳ 
 
مناسبت شب احیا۲۱ماه رمضان - کلیپ ۴
 
 
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید