«همان‌طور که در جریان هستید روز گذشته کنفرانس در سالن مطبوعاتی پارلمان ایتالیا بر گزارشد.
ریاست این جلسه را خانم نایکه گورپیونی از اپوزیسیون از حزب ایتالیا زنده است برعهده داشتند که در این کنفرانس سناتور جولیوماریو ترتزی در واقع رئیس کمیسیون سیاست‌های اتحادیه اروپا در سنای ایتالیا که از حزب حاکم هستند حضور داشتند. هم‌چنین آقای مانوئله پوتزولو عضو کمیسیون خارجی مجلس نمایندگان ایتالیا و خانم الیزابتا زامپاروتی نماینده سابق و از بنیاد به قابیل دست نزنید حضور داشتند.
 این جلسه برای معرفی و اعلان حمایت اکثریت نمایندگان پارلمان ایتالیا از بیانیه دوهزار و بیست و چهار که در واقع حمایت از مبارزات مردم ایران برای آزادی و صلح و امنیت در جهان بودش که در این بیانیه از جمله حمایت از برنامه ده ماده‌ای خانم مریم رجوی به‌رسمیت شناختن حق مقاومت حق کانون‌های شورشی برای دفاع از خودشون در مقابل پاسداران سرکوبگر بعد هم‌چنین لیست‌گذاری سپاه پاسداران و حمایت از مجاهدین و اشرف۳ می‌باشه.
این بیانیه اهمیتش از این بابت هستش که در واقع در بین امضا کنندگان ما اسامی پنج معاون وزیر رو می‌بینیم که خب در عین‌حال که نماینده هستند معاون وزیر هم هستن هم‌چنین سه معاون پیشین نخست وزیرهای قبلی ایتالیا سه نایب‌رئیس پارلمان از حزب حاکم و از اپوزیسیون سه دبیر پارلمان و هم‌چنین ۱۲ رئیس کمیسیون پارلمانی و شش سرگروه پارلمانی که شامل گروه‌های حزب حاکم ائتلاف حاکم و هم‌چنین اپوزیسیون هستند. در این جلسه به نکات مهمی اشاره شد از جمله مواد این بیانیه مورد بحث قرار گرفت به‌خصوص خواسته‌های اون رو که آقای نماینده پوتزولو روی این تک‌تک خواسته‌هایی که در این بیانیه آمده توضیح دادند و هم‌چنین در رابطه با تروریسم رژیم که آقای سناتور ترتزی به بحث تروریسم رژیم پرداختن و هم‌چنین که این دادگاه نمایشی در تهران رژیم برگزار کرده در واقع این کارها زمینه‌سازی تروریسم هستش و گسترش اون در منطقه و گفتن که باید در مقابل این سیاست‌های رژیم بایستیم».

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید