گزارش سالانهٔ سازمان اطلاعات امنیت کانادا
عملیات‌های خارجی رژیم ایران در کشورهای غربی در سال‌های اخیر
به‌طور فزاینده‌یی تهاجمی و گسترده بوده است
و منجر به خنثی‌سازی توطئه‌های مرگبار متعدد توسط سرویس‌های امنیتی و انتظامی
در آمریکا، انگلستان و چندین کشور اروپایی شده است
رژیم ایران و سرویس‌های اطلاعاتی آن علاقمند به نفوذ و جمع‌آوری مخفیانهٔ اطلاعات
در مورد جامعهٔ ایرانیان از جمله مبارزان ضد رژیم و مخالفان سیاسی
فعالان حقوق‌بشر، زنان و اقلیتها و تبعیدیان تحت تعقیب رژیم هستند
 
سی‌اس‌آی‌اس سازمان اطلاعاتٍ امنیت کانادا در گزارش سالانهٔ خود نسبت به فعالیت‌های جاسوسی و تروریستی دیکتاتوری آخوندی در کانادا و کشورهای دیگر هشدار داد و نوشت: عملیات‌های خارجی رژیم ایران در کشورهای غربی در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌یی تهاجمی و گسترده بوده است که منجر به خنثی‌سازی توطئه‌های مرگبار متعدد توسط سرویس‌های امنیتی و انتظامی در آمریکا، انگلستان و چندین کشور اروپایی شده است.
رژیم ایران و سرویس‌های اطلاعاتی آن علاقمند به نفوذ و جمع‌آوری مخفیانهٔ اطلاعات در مورد جامعهٔ ایرانیان، از جمله مبارزان ضد رژیم و مخالفان سیاسی، فعالان حقوق‌بشر، حقوق زنان و اقلیتها و تبعیدیان تحت تعقیب رژیم هستند رژیم. ایران از عوامل، نیابتی‌ها و حامیانش استفاده می‌کند که ممکن است عمداً یا به‌طور ناخواسته شریک جرم باشند. در بسیاری از موارد، هدف خاموش‌کردن انتقادات از رژیم است.
سازمان اطلاعاتٍ امنیت کانادا تأکید می‌کند: سی‌اس‌ آی‌ اس ارزیابی می‌کند که رژیم ایران برای حمایت از هدف نهایی خود به‌منظور حفظ رژیم، به هدف قرار دادن دشمنان خود حتی در زمانی که آنها در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند ادامه خواهد داد. فعالیت‌های مرتبط با تهدید رژیم ایران علیه کانادا و متحدانش احتمالاً در سال ۲۰۲۴ ادامه می‌یابد و می‌تواند بسته به تحولات منطقه‌ای و ارزیابی‌های این رژیم از تهدیدات موجود افزایش یابد».
در بخش دیگری از این گزارش دربارهٔ اقدامات سایبری رژیم آخوندی، آمده است:
« رژیم ایران عملیات سایبری تهاجمی را با عملیات نفوذ سایبری ترکیب می‌کند تا به تعقیب اهداف ژئوپلیتیکی خود کمک کند. رژیم ایران به‌طور گسترده از موضوع سایبری به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و اعمال نفوذ بر منتقدان در داخل و خارج از کشور، از جمله علیه مخالفان مستقر در کانادا استفاده می‌کند
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید