سایت بیلد آلمان روز ۹ اردیبهشت در یک گزارش افشاگرانه درباره فعالیت‌های مخفی رژیم برای دور زدن تحریم‌ها نوشت: آخوندهای حاکم بر ایران در حال ساخت بمب هسته‌یی هستند اما میلیون‌ها تجارت در آلمان انجام می‌دهند. طبق تحقیقات بیلد، یکی از شرکت‌های صنعتی مشکوک آنها شعبه‌ای نامریی در دوسلدورف دارد.
شرکت مپنا در یک مجتمع اداری بین ایستگاه اصلی قطار و شهر قدیمی فعالیت می‌کند فقط یک نام روی صندوق پستی هک شده که بیان می‌کند چه کسی در اینجا مشغول کار است: «عباس علی آبادی». وی وزیر صنعت، معدن و تجارت در رژیم ایران، فرمانده سپاه پاسداران و مورد اعتماد آخوندها است.
لطفا به اشتراک بگذارید:
🙏لطفا به اشتراک بگذارید