به آتش کشیدن و به زیر کشیدن تصاویر جلاد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ با درود به قهرمانان مجاهد سر موضع و سربدار 
۱۵ عملیات در پنجشنبه سوم خرداد در حداکثر آماده‌باش دشمن ضدبشری به‌خاطر ترتیبات و مراسم جنازه‌گردانی 
 به آتش کشیدن تصاویر رئیسی جلاد در تهران، بومهن تهران، اصفهان، کرج، کرمان، زاهدان و کازرون 
 تخریب و پاره کردن تصاویر منحوس رئیسی در زاهدان و کرج

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید