در این مقطع از تاریخ معاصر ایران، نظام اهریمنی ولایت فقیه بیش از هر برههٔ دیگر در شرف سرنگونی است. انباشت نارضایتی‌ها، در زیر پوست شهرها و سرکشیدن شعلهٔ شورش‌ها از نهاد ناآرام خیابان‌ها خبر از به حرکت درآمدن یک جامعهٔ انفجاری می‌دهد. جامعهٔی که ثانیه‌ها، دقیقه‌ها، ساعتها و روزها را می‌شمارد و مترصد یک تغییر اساسی در سپهر سیاسی ـ اجتماعی ایران است. کمتر ایرانی را می‌توان یافت که به این تغییر نیندیشیده و تصور یک ایران بدون آخوند را بارها در ذهن نپرورانده باشد. ویکتور هوگو می‌گوید: «هیچ چیز نیرومندتر از اندیشه‌یی نیست که زمانش فرا رسیده باشد».
بر این اساس جامعهٔی که مردمان آن به آینده بدون آخوند و اختناق می‌اندیشند، برای نظام ولایت فقیه خطرناک خواهند بود.
اقدامات دستگاه اختناق برای سد کردن خیزش و قیام
استبداد جرار آخوندی برای نادیده‌انگاشتن و خاموش کردن صدای نیرومند تغییرخواهی دست به اقدامات مختلفی می‌زند. به نمونه‌هایی از آن اشاره می‌کنیم:
۱ـ انکار وجود شرایط انفجاری و تلاش برای پانسمان موقت بحرانهای سرباز کرده و نارضایتی‌های بالغ شده به تجمع‌های اعتراضی با دادن وعده و وعید پوشالی و به‌عقب انداختن سررسید آنها.
۲ـ شیطان‌سازی از اپوزیسیون و ربط دادن براندازان به عوامل بیگانه و زمینه‌چینی برای سرکوب بیشتر به بهانهٔ امنیت و مسائل امنیتی
۳ـ اعمال اختناق با ایجاد فضای بگیر و ببند، اعدام‌های ناگهانی
۴ـ طرح‌های مشعشع برای مقابله با دسترسی مردم به اینترنت و فضای اطلاع‌رسانی آزاد و مشخصاً با هدف قطع کردن کانون‌های شورشی از سازمان پیشتاز، رهبری جمعی قیام، آلترناتیو انقلابی و جریان متلاطم مقاومت
۵ـ انجام عملیات تروریستی از طریق شبه‌نظامیان خود در خارج از مرزها برای منحرف کردن توجه عمومی از بحرانهای داخل کشور به سمت یک دشمن موهوم
۶ـ قدرت‌نمایی‌های پوشالی از طریق برگزاری مانورهای نمایشی و نیز تبلیغات موشکی و پهپادی با هدف مهار اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی. [استخوان‌چرخانی کشته‌شدگان جنگ ضدمیهنی و در بوق و کرنا کردن سالگرد هلاکت پاسدار سلیمانی را نیز در این راستا می‌توان پنداشت و تحلیل کرد.]
تمام این اقدامات همان‌گونه که اشاره شد یک هدف بیشتر ندارند: خفه‌کردن شعله‌های قیام و ممانعت از گسترش آن به دیگر نقاط و شهرهای میهن
آخوند مهدوی امام نمایش جمعهٔ اصفهان، با اشاره به حرفهای خامنه‌ای به‌نقل از او می‌گوید:
«مسئولان ما باید هوشیار باشند توجه کنند کاری بکنند که دشمن نتواند هرجا که خواست و اراده خودش را بخواهد تحمیل کند آنها خارج از کشور ما نشسته‌اند نیاز به تسلط بر سرزمین جغرافیایی ما ندارند اما از همان جا هدایت فکری می‌کنند. نفوذ در افکار می‌کنند... مسئولان ما باید هوشیار باشند در این جهت مردم هنوز خواسته‌یی را که از سالهای قبل از مسئولان انتظار داشتند الآن هم انتظار دارند که شبکه ملی داخلی اطلاعات را به جد مسئولان پیگیری کنند (ستاد نماز جمعه. ۱۷دی ۱۴۰۰).
در این گفتاورد عجز و در گل خلیدگی نظام ولایت فقیه را در برابر پیشرویهای مقاومت ایران و روشنگریهای آن می‌توانیم دریابیم.
«این فضای مجازی یک میدان فوتبال شده که باید حمله کنیم به دروازهٔ حریف نه این‌که فقط دفاع بکنیم گاهی هم گل به خودی بزنیم باید دقت بشود و در این جهت وظیفهٔ سنگینی بر افراد و نخبه‌های جامعه هست ایجاد شک و تردید از چیزهایی است که دشمن مرتب این را تکرار می‌کند» (همان منبع).
رسالت و کارکرد کانون‌های شورشی
آنچه کانون‌های شورشی در ایران انجام می‌دهند، درست رودرروی اقدامات حکومت برای ممانعت از خیزش و قیام قرار دارد. در یک‌کلام وظیفه و رسالت آنها این است که شرایط عینی را با عمل تهاجمی و متهورانه به موقعیت انقلابی تبدیل کنند. اتمسفری را در شهرها به‌وجود بیاورند که در آن خیزش و قیام به امری متداول و روزانه تبدیل شود.
نشانه‌گرفتن نمادهای اختناق و مراکز سرکوب از سوی کانون‌های شورشی، هیمنهٔ ظاهری این نمادها و مراکز را درهم می‌شکند و آسیب‌پذیری و حقارت آنها را برجسته می‌کند. بنابراین با هر عملیات، پوستهٔ اختناق ترک برمی‌دارد و راه برای اعتراضات اجتماعی هموار می‌شود. کانون شورشی علاوه بر قیام‌آفرینی، وظیفه دارد، قیام را به مجاری درست آن هدایت کند.
رشد اعتراضات و خیزش‌های مردمی با عملیات کانون‌های شورشی یک رابطهٔ تنگاتنگ و دیالکتیکی دارد. به میزانی که تعداد عملیات کانون‌ها افزایش یابد و به‌صورت یک شبکهٔ به‌هم پیوسته عمل کند، به همان میزان جامعهٔ ناراضی ایران، بیشتر به میدان خواهد آمد و دست به اعتراض خواهد زد. رشد نرخ اعتراضات و خیزش‌ها در نهایت کانون‌های شورشی را تقویت خواهد کرد و نیروهای بیشتری خواهان پیوستن به آن و فعالیت در سازماندهی کانون‌های شورشی خواهند شد.
این جنگی است که ساعت‌مره، روزانه و در هفت‌روز هفته در میهن ما جریان دارد. هر کدام از ما با پیوستن به این جنگ سرنوشت‌ساز می‌توانیم در کوتاه‌کردن عمر استبداد دینی کارآمد و مؤثر باشیم. از هر جا شروع کنیم خود را در متن سیال آن خواهیم یافت.

زمان بیداری - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر انسان ایرانی نیاز دارد که بداند در کدام نقطه از مختصات اجتماعی و سیاسی کنونی…

عصیان کاوه‌ها! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

ای شیخ با تهاجم توفان چه می‌کنی با نسل شورشی دلیران چه می‌کنی ای قاتل زنان…

کیان و برنو و عشقش - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای اسب کیان نامه‌یی نوشتم من سوار خوب تو در خاک و خون کشیده شده ولی…

قایقی می‌سازم برای آرزوهایت - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

قایقی می‌سازم روبه‌روی آرزوهایت با باری از شبنم و رنگین‌کمان قایقی پر از هجای آبی دوست‌داشتن…

خدای رنگین‌کمان را کشتند - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

آسمان شرم می‌کند از سرودن «رنگین‌کمان» در شفقی لبریز از خون شعر گنگ می‌شود از دست‌دادن…

سنگر می‌سازم در عصب‌های خیابان - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

سنگر می‌سازم با ساروج خون و خشتهایی بی‌شکست از خشم سنگری در دهانهٔ کوچه‌هایی همسایهٔ موج…

گم شوید - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

گم شوید از این وطن شیادها ای شما سرچشمه‌ٔ بیدادها دینتان غارت جنایت قتل و جور…

نغمه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

رساتر از بغض یک ماهی در تنگ شفاف آب، برآمدی یک روز چون صدای گرم تپش…

هر هفته جمعه‌ها - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر هفته جمعه‌ها ز سر خاکت ای شهید یک شورش جدید ببین می‌خورد کلید با دسته‌های…

«سپهر» شورشی! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای شهید قیام «سپهر بیرانوند» جوان شورشی از خرم‌آباد که با تیر مستقیم مأموران جنایت‌پیشه خامنه‌ای…

خود می‌کشی کودک را، خود تعزیه می‌داری! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

در گرامی‌داشت شهدای آبان ۱۳۹۸، در سراسر ایران احساس غم و سوگواری به خشم و خروش…

«... داعش ما شمایید!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی دو سه روز اخیر بسیاری از شهرهای میهن، از ایذه و سمیرم تا سنندج و…

چرا دیکتاتورها در شناخت و تحلیل انقلاب‌ها فلج می‌شوند؟ - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

نبرد ازلیِ دینامیک و فناتیک انقلاب‌ها از کجا و چرا شروع می‌شوند؟ انقلاب‌ها از جایی شروع…

خامنه‌ای و نمایش تکراری «از انکار تا اقرار!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

خامنه‌ای روزی در سخنرانی برای سرکردگان مجمع تشخیص مصلحت حکومتش، انقلاب دمکراتیک مردم ایران را «اغتشاش‌های…

نگاه ضدایرانی خامنه‌ای به خلق بلوچ - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مقدمه آنچه که در فرهنگ و ادبیات جوامع به آن ملت، ملیت، قوم، قبیله و طایفه…

در پرتو قیام، رو شدن کانون‌های دولتیِ فساد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی این سال‌ها بارها در مطالب متعدد اجتماعی و صنفی و با نمونه‌های بسیار، دیده‌ایم که…

رجز‌خوانی در عیان‌، ترس‌خوردگی در نهان! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برخلاف ادعا، پروپاگاندا و القائات رسانه‌یی، آنچه در صحنه‌های جوشان قیام از نزدیک لمس و تجربه…

شصت‌ونهمین قطعنامه ملل متحد به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و سرکوب مردم در قیام ایران -…

همزمان با فلاکت و افلاس داخلی نظام ولایت‌فقیه، محکومیتها، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی رژیم فرتوت نیز…

آبان آتشین، آتشین‌تر برمی‌خیزد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

«آبان آتشین» با گذشت ۳سال از تولد و تکوین آن، هنوز گلگون، تازه و انگیزاننده است.…

یادآر، ز مشعل‌های فروزان یادآر - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

جنبش مشروطه در ایران پس از مبارزات چندین ساله نیروهای پیشتاز و آگاه در برابر استبداد…

روز ۲۴ آبان در ایران چه گذشت و چه برگی ورق خورد؟ - #قیام_سراسری…

روز ۲۴آبان، سالگرد گرامی‌داشت قیام آبان ۹۸ با لرزه بر ارکان نظام ملایان شروع شد. روز…

دست‌آوردهای درخشان قیام در آغاز سومین ماه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مبارزه، عرصه‌ٔ شناخت پدیده‌های انسانی و اجتماعی است. قیام برای آزادی، باران روشنگری و زدودن غبار…

از «آن آبان» تا «این آبان» - #آبان_ادامه_دارد

یک‌سال پیش در چنین روزی نوشتیم: «قیام آبان، یک نقطه‌ٔ عطف در جنبش مقاومت ایران» است؛…

رژیم ولایت فقیه؛ گرانی دارو، ارزانی جان آدمیان - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

نگاهی به تجهیزات و سلاحهای سرد و گرمی که گشتاپوی آخوندی در برابر جوانان آگاه و…