با بسازبفروشیِ عوامل وابسته به حکومت، با برج‌سازی غیراستاندارد با هدف سرکیسه کردن مردم، برجی در آبادان فرو ریخت که جنایتی هولناک را علیه جان و مال مردمی بی‌پناه و عابران و ساکنان رقم زد.
در نگاه اول، فرو ریختن ساختمانی است که گویی حادثه‌یی بوده در عداد حوادث و واقعه‌هایی که گاه‌گاهی در این ور و آن ور دنیا رخ می‌دهند.
هنوز ۲ساعت نگذشته که شاهدان این جنایت، اسناد پیشینهٔ هشدارها و پیش‌بینی‌ها را علنی کرده و یک روشنگری ملی نیز، این هشدارها و پیش‌بینی‌ها را تکمیل می‌نماید. این‌ها زمینه‌های وقوع حادثه‌یی هولناک و دلخراش بوده‌اند که سخنگویانش،
اسناد انکارناپذیر و فریاد دادخواهی مردم آبادان هستند.
 
در طرف حاکمیت اما ولی‌فقیه در سکوت مطلق رفته و دنبال نمایش مضحک «سلام فرمانده» برای چزاندن مردم و نمک‌پاشی بر زخم جانکاه مردم آبادان است. دستگاه تبلیغات نظام آخوندی هم تاکنون تا توانسته بازی موش و گربه را برای رد گم کردن عامل اصلی جنایت ـ که رابطه‌های گسترده با کارگزاران رژیم داشته ــ پیشه کرده است. رژیم آخوندی مثل همیشه در چنین فجایعی، نخستین اقدامی که تمام و کمال انجام داد، گسیل مشتی سرکوب‌گر به اطراف متروپل و سطح شهر آبادان بود.
بنابراین هم در جبهه مردم ــ با نقش اصلی مردم آبادان ـ و هم در جبهه رژیم ـ با سکوت ولی‌فقیه و لاپوشانی تبلیغاتی ـ امر محرز این است که جنایتی بزرگ تدارک دیده شده و صورت گرفته است.
 
از این‌جا به بعد پا به شرایطی جدید می‌گذاریم. شرایطی که جنایت در متروپل و قربانی شدن جانهای گرامی هم‌وطنان، آبادان را در نوک ستون خشم و نفرت و مطالبهٔ دادخواهی ایران‌زمین قرار داده است. طنین این دادخواهی را میلیون‌ها کاربر به اشتراک گذاشته‌اند: «می‌کشم، می‌کشم ــ آن‌که برادرم کشت».
 
مردم ایران طی سالیان در تمامی قیام‌ها و اعتراضات، نشانیِ دقیق کانون تباهی‌ساز، دزدی، دروغگویی، دجالگری و جنایت را داده‌اند. مردم، این ویژگی‌های حاکمیت آخوندی را با واژهٔ «بی‌شرف» و عبارت «مسؤلین بی‌غیرت»، آماج خشم و تنفرشان قرار داده‌اند. اکنون در تمامی اعتراضات و قیام‌ها، این واژه و عبارت به حداکثر رأی و بزرگ‌ترین خشم یک ملت بالغ شده‌اند. این واژه و عبارت، بانگ رسای ایران‌زمین‌اند که شهر به شهر به‌هم می‌رسند و نهایت نفرت و مطالبهٔ یک ملت را برای نفی تمامیت نظام ولایت فقیهی طنین می‌دهند: «مرگ بر خامنه‌ای»، «خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله» و «بی‌شرف، بی‌شرف، بی‌شرف»!
حالا سوگ آبادان از جنایت در متروپل، نشانی دقیق کانون آن را فریاد می‌زند:
«دولت بی‌کفایت ـ نمی‌خوایم نمی‌خوایم.
باقی جنایت می‌کند ـ مسؤل حمایت می‌کند».
 
جامعهٔ مستعد تعیین‌تکلیف با دیکتاتور، مسیرش را با طبقه‌ٔ حاکم، باریک و تیز و روشن می‌کند و از حواشی و پراکندگی می‌پرهیزد. حاشیه‌های شاهد و ساکت، همیشه مطلوب دیکتاتور و ذخیره‌های بی‌هزینه‌ٔ طبقه‌ٔ حاکم هستند. این ویژگی هم از پس فاجعه‌ٔ دلخراش و هولناک متروپل در آبادان، برجسته شد. به شعارهای مردم دقت کنید:
«خرمشهر، آبادان ـــ تماشاچی نمی‌خواد».
 
مردم آبادان در میان انبوه آه و سوگ و زخم و درد، اصلی‌ترین عامل تحقق دادخواهی بزرگ و سراسری ایران‌زمین ــ همبستگی ــ را خطاب به هم‌شهری‌شان فریاد می‌زنند:
«آبادانی به‌پاخیز
برادرت کشته شد»!
 
جامعه‌ای که با دیکتاتور مسلط تعیین‌تکلیف کرده است، هوشیار است تا مغلوب مانورها و ترفندهای دیکتاتور نشود. در واقعهٔ آبادان و حضور گستردهٔ مردم ـ و نیز همبستگی سریع دیگر شهرهای خوزستان با آبادان ـ شاهدیم که بساط مبتذل و مضحک خامنه‌ای تحت عنوان «سلام فرمانده»، بلافاصله در همان روز نمایش آن، توسط مردم آبادان و خرمشهر پاسخ قاطع داده می‌شود:
«فرمانده، فرمانده!
شهر زیر آوار مانده».
 
وجهی دیگر از هوشیاری در رویدادهای این چند روز آبادان، خواندن دست وزارت اطلاعات و تحت‌امرهای آن در مواقع اعتراضات و قیام‌ها و خروش‌ها است. در حالی که مردمی سوگین و خشمگین از خیانت و جنایت عوامل حکومتی هستند، عده‌یی از عوامل وزارتی و رژیمی به سیاق این دو سه ساله، اقدام به سر دادن شعار ضد‌مردمیِ «رضا شاه روحت شاد» می‌کنند که بلافاصله مردم با حجم پرطنین شعارشان، پاسخ رژیمی‌ها و عناصر وزارت اطلاعات را داده و بساط صحنه‌گردانی مفتضح وزارتی را درهم می‌کوبند:
«بسیجی برو گم‌شو! بسیحی برو گم‌شو! بسیجی برو گم‌شو!».
 
همهٔ نکات و وجوه برشمرده در این مقاله، درس‌های این روزهای آبادان از پس تجارب قیامهای سالیان اخیر هستند. در آبادان جریان دادخواهی جان و خون و مال عزیزان‌شان، تبدیل به سرمشقی برای تمام ایران شد. 

زمان بیداری - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر انسان ایرانی نیاز دارد که بداند در کدام نقطه از مختصات اجتماعی و سیاسی کنونی…

عصیان کاوه‌ها! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

ای شیخ با تهاجم توفان چه می‌کنی با نسل شورشی دلیران چه می‌کنی ای قاتل زنان…

کیان و برنو و عشقش - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای اسب کیان نامه‌یی نوشتم من سوار خوب تو در خاک و خون کشیده شده ولی…

قایقی می‌سازم برای آرزوهایت - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

قایقی می‌سازم روبه‌روی آرزوهایت با باری از شبنم و رنگین‌کمان قایقی پر از هجای آبی دوست‌داشتن…

خدای رنگین‌کمان را کشتند - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

آسمان شرم می‌کند از سرودن «رنگین‌کمان» در شفقی لبریز از خون شعر گنگ می‌شود از دست‌دادن…

سنگر می‌سازم در عصب‌های خیابان - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

سنگر می‌سازم با ساروج خون و خشتهایی بی‌شکست از خشم سنگری در دهانهٔ کوچه‌هایی همسایهٔ موج…

گم شوید - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

گم شوید از این وطن شیادها ای شما سرچشمه‌ٔ بیدادها دینتان غارت جنایت قتل و جور…

نغمه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

رساتر از بغض یک ماهی در تنگ شفاف آب، برآمدی یک روز چون صدای گرم تپش…

هر هفته جمعه‌ها - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر هفته جمعه‌ها ز سر خاکت ای شهید یک شورش جدید ببین می‌خورد کلید با دسته‌های…

«سپهر» شورشی! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای شهید قیام «سپهر بیرانوند» جوان شورشی از خرم‌آباد که با تیر مستقیم مأموران جنایت‌پیشه خامنه‌ای…

خود می‌کشی کودک را، خود تعزیه می‌داری! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

در گرامی‌داشت شهدای آبان ۱۳۹۸، در سراسر ایران احساس غم و سوگواری به خشم و خروش…

«... داعش ما شمایید!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی دو سه روز اخیر بسیاری از شهرهای میهن، از ایذه و سمیرم تا سنندج و…

چرا دیکتاتورها در شناخت و تحلیل انقلاب‌ها فلج می‌شوند؟ - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

نبرد ازلیِ دینامیک و فناتیک انقلاب‌ها از کجا و چرا شروع می‌شوند؟ انقلاب‌ها از جایی شروع…

خامنه‌ای و نمایش تکراری «از انکار تا اقرار!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

خامنه‌ای روزی در سخنرانی برای سرکردگان مجمع تشخیص مصلحت حکومتش، انقلاب دمکراتیک مردم ایران را «اغتشاش‌های…

نگاه ضدایرانی خامنه‌ای به خلق بلوچ - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مقدمه آنچه که در فرهنگ و ادبیات جوامع به آن ملت، ملیت، قوم، قبیله و طایفه…

در پرتو قیام، رو شدن کانون‌های دولتیِ فساد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی این سال‌ها بارها در مطالب متعدد اجتماعی و صنفی و با نمونه‌های بسیار، دیده‌ایم که…

رجز‌خوانی در عیان‌، ترس‌خوردگی در نهان! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برخلاف ادعا، پروپاگاندا و القائات رسانه‌یی، آنچه در صحنه‌های جوشان قیام از نزدیک لمس و تجربه…

شصت‌ونهمین قطعنامه ملل متحد به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و سرکوب مردم در قیام ایران -…

همزمان با فلاکت و افلاس داخلی نظام ولایت‌فقیه، محکومیتها، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی رژیم فرتوت نیز…

آبان آتشین، آتشین‌تر برمی‌خیزد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

«آبان آتشین» با گذشت ۳سال از تولد و تکوین آن، هنوز گلگون، تازه و انگیزاننده است.…

یادآر، ز مشعل‌های فروزان یادآر - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

جنبش مشروطه در ایران پس از مبارزات چندین ساله نیروهای پیشتاز و آگاه در برابر استبداد…

روز ۲۴ آبان در ایران چه گذشت و چه برگی ورق خورد؟ - #قیام_سراسری…

روز ۲۴آبان، سالگرد گرامی‌داشت قیام آبان ۹۸ با لرزه بر ارکان نظام ملایان شروع شد. روز…

دست‌آوردهای درخشان قیام در آغاز سومین ماه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مبارزه، عرصه‌ٔ شناخت پدیده‌های انسانی و اجتماعی است. قیام برای آزادی، باران روشنگری و زدودن غبار…

از «آن آبان» تا «این آبان» - #آبان_ادامه_دارد

یک‌سال پیش در چنین روزی نوشتیم: «قیام آبان، یک نقطه‌ٔ عطف در جنبش مقاومت ایران» است؛…

رژیم ولایت فقیه؛ گرانی دارو، ارزانی جان آدمیان - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

نگاهی به تجهیزات و سلاحهای سرد و گرمی که گشتاپوی آخوندی در برابر جوانان آگاه و…