این تصویری کوچک از کابوس بزرگی است که ۴۳سال کشور و مردم ما را به گروگان گرفته است.
حمید نوری یک پاسدار لومپن شکنجه‌گر و جلاد قتل‌عام است که آنچه را خمینی، لاجوردی، خامنه‌ای، رئیسی و... ازشقاوت، دجالگری، وقاحت، دروغگویی و شیطان‌سازی داشتند یکجا دارد. حمید نوری در حالی که در دادگاه، روی صندلی ارتکاب جنایت علیه بشریت نشسته، با تک‌تک جملاتش، با خنده‌های زهرآگین و با دیگر حرکاتش نه تنها همان موضع جلاد سرسپرده رژیم قتل‌عام را حفظ کرده بلکه به‌طور هیستریک و با وقاحتی بی‌نظیر علیه همان سربداران که آنها را به‌دار کشیده و علیه سازمان آنها؛ مجاهدین خلق و مقاومت ایران، شیطان‌سازی و کینه‌توزی می‌کند. دژخیم هم‌چنین با لودگی چندش آور آخوندی- پاسداری، اساسا‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ منکر وجود زندانی به‌نام گوهردشت و نفراتی به‌نام زندانی سیاسی شده و می‌گوید ما در ایران اصلاً زندانی سیاسی نداریم. او هم‌چنین منکر فتوای خمینی و فاجعه‌یی به‌نام قتل‌عام شده و شهادت همه شاهدان و شاکیان را دروغ نامیده و حتی منتظری را هم دروغگو خوانده است. در مورد شاهدان گفت؛ اینها با هم تبانی کرده و علیه او داستان ساخته‌اند و...
با توجه به همه این رویکردهای دژخیم بود که ایرانیان، اشرف‌نشانها و بستگان شهیدان سربه‌دار که به مدت ۹ماه در جلو دادگاه سوئد صف بستند، او را با اسم با مسمای «دجالک خمینی» خواندند. اسم و عنوانی که به‌دقت شخصیت و کاراکتر این دژخیم را بازگو می‌کند. این جلاد بواقع عصاره و آئینه تمام نمای آن چیزی است که خمینی و تبار خمینی ۴۳سال است بر سر جامعه ما آورده و بر دست و پای این مردم بسته‌اند. آخر همین زنان و مردان پایدار و مایه‌گذار که به مدت ۹ماه در سخت‌ترین شرایط و گاه سرمای ۱۶ درجه زیر صفر، جلو این دادگاه صف بسته‌اند، یادشان نرفته که خمینی چماقدارهایش به جان مردم می‌انداخت و آنها می‌زدند، می‌کشتند، شکنجه می‌کردند و چشم درمی‌آوردند اما وقتی شکایت مجاهدین بالا گرفت، خمینی رسماً گفت اینها شایعه است، اینها خودشان خودشان را شکنجه می‌کنند، خودشان و... حالا این بار دجالک خمینی در دام عدالت در دادگاه سوئد، همان درسهای آموخته در مکتب خمینی ملعون را مو به مو به اجرا درآورد. دژخیمی که چهره‌اش و همه رویکردهایش تجسم عریان شکنجه گاههای اوین و گوهردشت، راهرو مرگ و حلقه‌های طناب بر گردن رشیدترین فرزندان این مرز و بوم و سپس کشیدن پیکرهای بر خاک افتاده بر روی زمین و... کاری که این دژخیم و دیگر جلادان همکارش می‌کردند. صحنه‌هایی که فی‌الواقع نمی‌توان آن را با کلمات توصیف کرد جز همان که گفتیم و باز بگوئیم:
بگیر، ببند، بکش، شکنجه کن، حلق آویزکن و بعد تکذیب کن و قهقه بزن...
پروسه این دادگاه و آشنایی با شخصیت دژخیم حمید نوری که یک عنصر دست چندم این رژیم است، به راستی شاخص گویایی است که غلظت عنصر ضدبشری را در رژیم ولایت فقیه به‌خوبی رونمایی می‌کند. اکنون باید گفت، برای محققان و پژوهشگران، اندیشمندان، نهادهای حقوق بشری، ارگانهای ملل متحد، هنرمندان، نویسندگان و فیلم‌سازان اگر بخواهند واقعیت ایران و رژیم ضدبشری ولایت فقیه را به‌خوبی بشناسند؛ مرور پروسه این دادگاه و مشخصاً شنیدن سخنان و رویکردهای دژخیم نوری بهترین الگوی کمک کننده است.
ما طی سالیان رویارویی با این رژیم، با مفاهیمی آشنا شدیم که به‌واقع پیش از این در فرهنگ جوامع بشری و حتی بعضاً در دوران فاشیزم و نازیسم هیتلری هم مشابه آن وجود نداشت. پدیده‌هایی مثل دجالگلری، وارونه‌گویی، وقاحت و در عین شقاوت و شیطان‌سازی علیه دیگران و...
با این وجود باید اذعان کنیم که در این قریب ۱۰ماه پروسه دادگاه سوئد که محاکمه این دژخیم را پیش می‌برد، با میزانی از دجالیت و شارلاتانیزم جنایت‌بار مواجه شدیم که حتی واژه‌های پیش گفته که معرف رژیم ولایت فقیه است نیز نمی‌تواند این میزان شرزگی و وقاحت یک جنایتکار حرفه‌یی را بازگو کند. ببینید حتی آخرین صحبت‌های این دژخیم در آخرین دقایق از آخرین جلسه دادگاه برگزار شد به‌واقع چیزی نبود جز به‌گفته یکی از حاضران، طنز تلخی که شکنجه مجدد بازماندگان شهیدان و نمک پاشیدن بر زخم داغهای آنها بود. دژخیم لمیده در بهترین شرایط زیستی در زندان سوئدی که رفاه آن شهرت جهانی دارد، با لودگی آخوندی-پاسداری و سخره گرفتن دادگاه و خانواده و بستگان شهیدان و سربه‌داران و همه مردم ایران، فی‌الواقع روی دیگر سکه ماورای شقاوت و دجالگری دژخیمان جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت.
حالا اجازه دهید برای فهم بیشتر این فرهنگ شقاوتبار به یک مقایسه بپردازیم. آیا شما فیلم محاکمه آدولف آیشمن افسر اس اس و جنایتکار معروف نازی را که یکی از آمران و عاملان هولوکاست بوده را دیده‌اید؟ آیشمن متهم به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. او مسئول سازماندهی راهپیمایی مرگ ۵۰هزاریهودی از بوداپست به اردوگاه مرگ آشویتس در اتریش بود. فیلم محاکمه آیشمن به کارگردانی پل اندرو ویلیامز در سال۱۹۶۱ اکران شد. آیشمن ۱۶سال پس از جنایاتش به دام عدالت افتاد. در این فیلم ۱۱۲ شاهد و شاکی بازمانده هولوکاست، وضعیت دهشت بار اردوگاههای مرگ و جنایات انجام شده را بازگو می‌کنند آیشمن در طول تمامی جلسات محاکمه، در سکوت کامل است و فقط هنگامی که مستقیم مورد سؤال قاضی یا دادستان قرار می‌گیرد، تلاش می‌کند در کلامی کوتاه و مؤدبانه نقش مستقیم خود را نفی کند. بدون این‌که نسبت به شاهدان و شاکیان یا رئیس دادگاه و دادستان، بی‌حرمتی کند یا آنها را به دروغگویی و غیره متهم کند. خوب حالا می‌شود تا حدودی تفاوت فاشیزم ضدبشری ولایت فقیه را با فاشیزم هیتلری و جنایتکارانش مشاهده کرد. در اینجا با دجالکی مواجهیم که به‌معنی دقیق کلمه عصاره جنایت و رذالت تمامیت رژیم است. و این نشان می‌دهد که این رژیم کارخانه تولید چه موجوداتی حول خودش بوده است. بی‌دلیل نبود که خانم کریستینا لیندوف کارلسون در آخرین دفاعیاتش زندان گوهردشت را به «کارخانه کشتار» تشبیه کرد. کارخانه‌یی که زندانیان را کشتار می‌کند و پاسدارانی چون حمید نوری در آن تولید می‌گردد.
بله! نوری، یکی از محصولات این کارخانه اکنون در برابر خانواده‌های داغدار و شاهدان شکنجه شده، آن قدر وقیح است که مقدمتاً تصور این میزان هرزه‌درایی هم برای هر انسانی مشکل است. او در حالی که نام مجاهد و وجود مجاهدین را از اساس تکذیب می‌کند، با شرزگی تمام از دادستان می‌خواهد که اسم مجاهدین را نیاورد و عنوان منافق را به میان می‌گذارد، سپس با طرح اتهامات واهی به هرزه درآیی علیه مجاهدان اشرف۳ می‌پردازد و در وقاحت تا آنجا پیش می‌رود که در صحبتش از دولت آلبانی می‌خواهد که مجاهدین را مثل زمانی که در عراق توسط مالکی و قاسم سلیمانی شکنجه و کشتار می‌شدند، تحت شکنجه و کشتار قرار دهد. نوری با تأکید به دادستان می‌گوید اگر اسم مجاهدین را بیاورد در بازگشت به ایران، دستگیر می‌شود. می‌گوید هرکس در ایران اسم سازمان مجاهدین را ببرد دستگیر می‌شود...
این تنها بخشی از نکاتی بود که دژخیم در مسیر شیطان‌سازی به زبان آورد که طبعاً جایگاه مجاهدین را در صحنه داخلی ایران نشان می‌دهد. و به‌گفته یکی از وکلای پرونده اگر اسم بردن از مجاهدین در خارج از ایران چنین عواقبی دارد، پس رژیم با مجاهدین در داخل ایران چکار که نمی‌کند؟! بعد عده‌یی به ما ایراد می‌گیرند که چرا مردم در خیابان به نفع مجاهدین شعار نمی‌دهند!
  

زمان بیداری - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر انسان ایرانی نیاز دارد که بداند در کدام نقطه از مختصات اجتماعی و سیاسی کنونی…

عصیان کاوه‌ها! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

ای شیخ با تهاجم توفان چه می‌کنی با نسل شورشی دلیران چه می‌کنی ای قاتل زنان…

کیان و برنو و عشقش - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای اسب کیان نامه‌یی نوشتم من سوار خوب تو در خاک و خون کشیده شده ولی…

قایقی می‌سازم برای آرزوهایت - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

قایقی می‌سازم روبه‌روی آرزوهایت با باری از شبنم و رنگین‌کمان قایقی پر از هجای آبی دوست‌داشتن…

خدای رنگین‌کمان را کشتند - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

آسمان شرم می‌کند از سرودن «رنگین‌کمان» در شفقی لبریز از خون شعر گنگ می‌شود از دست‌دادن…

سنگر می‌سازم در عصب‌های خیابان - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

سنگر می‌سازم با ساروج خون و خشتهایی بی‌شکست از خشم سنگری در دهانهٔ کوچه‌هایی همسایهٔ موج…

گم شوید - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

گم شوید از این وطن شیادها ای شما سرچشمه‌ٔ بیدادها دینتان غارت جنایت قتل و جور…

نغمه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

رساتر از بغض یک ماهی در تنگ شفاف آب، برآمدی یک روز چون صدای گرم تپش…

هر هفته جمعه‌ها - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر هفته جمعه‌ها ز سر خاکت ای شهید یک شورش جدید ببین می‌خورد کلید با دسته‌های…

«سپهر» شورشی! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای شهید قیام «سپهر بیرانوند» جوان شورشی از خرم‌آباد که با تیر مستقیم مأموران جنایت‌پیشه خامنه‌ای…

خود می‌کشی کودک را، خود تعزیه می‌داری! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

در گرامی‌داشت شهدای آبان ۱۳۹۸، در سراسر ایران احساس غم و سوگواری به خشم و خروش…

«... داعش ما شمایید!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی دو سه روز اخیر بسیاری از شهرهای میهن، از ایذه و سمیرم تا سنندج و…

چرا دیکتاتورها در شناخت و تحلیل انقلاب‌ها فلج می‌شوند؟ - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

نبرد ازلیِ دینامیک و فناتیک انقلاب‌ها از کجا و چرا شروع می‌شوند؟ انقلاب‌ها از جایی شروع…

خامنه‌ای و نمایش تکراری «از انکار تا اقرار!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

خامنه‌ای روزی در سخنرانی برای سرکردگان مجمع تشخیص مصلحت حکومتش، انقلاب دمکراتیک مردم ایران را «اغتشاش‌های…

نگاه ضدایرانی خامنه‌ای به خلق بلوچ - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مقدمه آنچه که در فرهنگ و ادبیات جوامع به آن ملت، ملیت، قوم، قبیله و طایفه…

در پرتو قیام، رو شدن کانون‌های دولتیِ فساد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی این سال‌ها بارها در مطالب متعدد اجتماعی و صنفی و با نمونه‌های بسیار، دیده‌ایم که…

رجز‌خوانی در عیان‌، ترس‌خوردگی در نهان! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برخلاف ادعا، پروپاگاندا و القائات رسانه‌یی، آنچه در صحنه‌های جوشان قیام از نزدیک لمس و تجربه…

شصت‌ونهمین قطعنامه ملل متحد به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و سرکوب مردم در قیام ایران -…

همزمان با فلاکت و افلاس داخلی نظام ولایت‌فقیه، محکومیتها، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی رژیم فرتوت نیز…

آبان آتشین، آتشین‌تر برمی‌خیزد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

«آبان آتشین» با گذشت ۳سال از تولد و تکوین آن، هنوز گلگون، تازه و انگیزاننده است.…

یادآر، ز مشعل‌های فروزان یادآر - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

جنبش مشروطه در ایران پس از مبارزات چندین ساله نیروهای پیشتاز و آگاه در برابر استبداد…

روز ۲۴ آبان در ایران چه گذشت و چه برگی ورق خورد؟ - #قیام_سراسری…

روز ۲۴آبان، سالگرد گرامی‌داشت قیام آبان ۹۸ با لرزه بر ارکان نظام ملایان شروع شد. روز…

دست‌آوردهای درخشان قیام در آغاز سومین ماه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مبارزه، عرصه‌ٔ شناخت پدیده‌های انسانی و اجتماعی است. قیام برای آزادی، باران روشنگری و زدودن غبار…

از «آن آبان» تا «این آبان» - #آبان_ادامه_دارد

یک‌سال پیش در چنین روزی نوشتیم: «قیام آبان، یک نقطه‌ٔ عطف در جنبش مقاومت ایران» است؛…

رژیم ولایت فقیه؛ گرانی دارو، ارزانی جان آدمیان - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

نگاهی به تجهیزات و سلاحهای سرد و گرمی که گشتاپوی آخوندی در برابر جوانان آگاه و…