«مهسا امینی» با پرواز جانگداز خود به آسمان پر از ستاره جان‌باختگان بی‌گناه میهنمان در رژیم ولایت فقیه، دانشجویان آگاه و آزادهٔ میهنمان را نیز به شورش و اعتراض برانگیخت.
تظاهرات دانشجویان دانشگاههای تهران و شریف و امیرکبیر و علامه و هنر و تربیت مدرس و ملی و تربیت معلم و علم و صنعت و نیز دانشگاه‌های اصفهان و یزد و خوارزمی کرج و علوم پزشکی تبریز، در پیوند با قیام سراسری، بار دیگر یادآور این واقعیت شد که دانشگاه همیشه سنگر آزادی است زیرا که دانشجوی ایرانی خود را در قبال آزادی مردم و میهن خویش مسئول می‌داند و هرگز و هیچگاه به هیچ حاکمیتی اجازه تعرض به حق آزادی ملت ایران نخواهد داد.
 
دانشگاه، کانون هراس شیخ و شاه
دانشجویان و دانشگاهیان آزاده میهنمان در تاریخ معاصر ایران سابقه درخشان ایستادگی در برابر دو دیکتاتوری را دارند و همواره در صف مقدم مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران قرار داشته‌اند. به اعتبار وجود آنان بود که دانشگاه‌های ایران در کانون هراس دیکتاتوری شاه، «‌سنگر آزادی» نام گرفتند و باز به اعتبار مقاومت شکوهمند آنان در برابر دیکتاتوری آخوندی است که دانشگاههای ما اینک کانون هراس ولایت فقیه و در رأس آن خامنه‌ای جنایتکار هستند.
در نهضت مقاومت ملت ایران برای ملی کردن نفت، و نیز در قیام ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱ این دانشجویان دانشگاه تهران بودند که در رویارویی با شاه دست‌نشانده استعمار، به یاری دکتر مصدق برخاستند.
پس از آن نیز هنگامی که شاه خودکامه با کودتای ننگین ۲۸مرداد ۱۳۳۲ فضای سیاه سکون و ترس و وحشت را بر کشورمان حاکم کرد، باز هم این دانشجویان مبارز دانشگاه تهران بودند که در آذرماه همان سال، خروش اعتراض برآوردند و با نثار سه شهید، روز ۱۶آذر را به روز دانشجو و کانون هراس سالیانه شاه قاتل تبدیل کردند.
تاریخ مقاومت مردم ایران هرگز فراموش نمی‌کند که قشر آگاه و پیشتاز جامعه ما در دوران انقلاب ضدسلطنتی نیز دانشجویان و دانشگاهیان بودند و مهم‌ترین نقش را در فعال کردن پتانسیل انقلابی جامعه و تسریع سرنگونی رژیم تاریخ گذشته سلطنتی داشتند.
واقعیت پتانسیل انقلابی جامعه و نقش عنصر پیشتاز در فعال کردن آن، روشن‌تر از آن بود که خمینی، آن دزد بزرگ انقلاب، آن را در نیابد و سرنگونی محتوم ولایت سفیانی خود را در آن نبیند. و چنین بود که نقش دانشگاه و دانشجو به کانون هراس او و پس مانده‌اش خامنه‌ای نیز تبدیل شد.
 
دشمنی جنون‌آمیز رژیم ولایت فقیه با دانشگاه و دانشجو
خمینی دجال از همان ابتدای حاکمیت ننگین خود، بنای دشمنی با دانشگاه و دانشجو را گذاشت.
او نخست به‌دلیل محتوای ارتجاعی‌ خود نمی‌توانست دانشگاه‌ها را تحمل کند. تجربه نقش مؤثر دانشگاه‌ها در انقلاب ضدسلطنتی را هم داشت. در پیوند بین دانشجویان و دانشگاهیان با نیروهای پیشتاز جامعه، اندیشه ارتجاعی و عملکرد قرون‌وسطایی‌اش نیز زیر سؤال رفته بود و هر روز بیشتر از روز پیش افشا می‌شد.
این‌ها دلایل کودتای ضدفرهنگی و ضدانقلابی خمینی بود که در اوج دجالیت آن را «انقلاب فرهنگی» نامید! تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را تعطیل کرد و در دوران سیاهی که نزدیک به سه سال طول کشید، دانشجویان و دانشگاهیان مجاهد و آزاده ایران را آماج سنگین‌ترین تصفیه‌های خونین کرد. و از سوی دیگر نیز پذیرش و آموزش در دانشگاهها را با رذیلانه‌ترین شیوه‌ها زیر کنترل نظام ارتجاعی آخوندی قرارداد.
به این ترتیب رژیم ولایت فقیه سالیان سال است با لشگر انبوهی از مزدوران و جیره‌خواران ولایتی، دشمنی با دانشگاه و دانشجویان را ادامه داده‌است که شرح مفصل آن نیازمند مقاله‌یی بسا طولانی‌تر از این است.
خامنه‌ای برای این‌که بافت سیاسی و انقلابی دانشگاه‌ها را به ارتجاع حاکم آلوده کند. از یک‌سو همه داوطلبان دانشگاهها را از فیلترهای ارتجاعی خود عبور می‌دهد و از سوی دیگر با سهمیه‌بندی در پذیرش دانشجویان، انبوهی دانشجونمای مزدور بسیجی و سپاهی و اطلاعاتی را وارد کلاسهای دانشگاهها می‌کند.
 
دانشجویان آگاه و دلاور، عقیم‌کننده ترفندهای ولایت
خمینی دجال و پس‌مانده او خامنه‌ای، با اندیشه ارتجاعی خود، هرگز توان فهم واقعیت وجودی فرزندان آگاه ایران‌زمین را نداشته و ندارند. و چنین بود که دانشجویان آگاه میهن ما، در پیوند با نیروی پیشتاز خلق، همواره در برابر ایلغار ضددانشگاهی ولایت فقیه دلاورانه ایستادند و تمامی توطئه و ترفندهای واپسگرایانه و جنایتکارانه این جرثومه‌های قرون و اعصار گذشته را عقیم کرده و درهم شکستند.
در روز ۵ مهرماه ۱۳۶۰ این دانشجویان و البته دانش‌آموزان دلاور میهنمان بودند که در شرایط اختناق سیاه دیکتاتوری، خیابانهای تهران را به صحنه نبرد و جان‌فشانی برای آزادی تبدیل کردند.
در سال۱۳۷۸ قیامی که ۶روز تمام تهران را در بر گرفت و سراپای رژیم آخوندی را به لرزه سرنگونی انداخت، از دانشگاه شروع شد.
در سال۱۳۸۸ دانشگاههای ایران همراه و همگام با قیام سراسری مردم ایران، سرشار از جوش و خروش انقلابی بودند.
در قیام سراسری دیماه ۱۳۹۶ این دانشجویان بودند که با شعار «اصلاح‌طلب اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا»، تنور فریب‌کاری و مدره نمایی دیکتاتوری آخوندی و حامیان و مزدوران خارجه نشین آنها را گٍل گرفتند و رژیم را یک گام کیفی به سوی سرنگونی پرتاب کردند.
در قیامهای سراسری آبان و د‌ی ماه ۱۳۹۸ هم باز دانشجویان بودندکه با شعارهای ضد شاه و شیخ خودشان، هم‌کاسگی بازماندگان سلطنت مدفون را با دیکتاتوری آخوندی نشان دادند.
 
شعارهای دانشجویان، مشعل‌های راهنما
در روزهای آتشین و پایانی شهریور، دانشجویان آگاه و دلاورمان در دانشگاههای مختلف، بار دیگر برخاسته‌اند. آنان با شعارهای خود روی این واقعیت تأکید می‌کنند که رویارویی مردم ما با تمامیت رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و در رأس آن با خامنه‌ای است. و به‌روشنی نشان می‌دهند که تنها مسیر اصولی، مبارزه برای سرنگونی و سوزاندن ریش و ریشه این رژیم سراپا جنایت است. شعارهای آنان در صحن دانشگاهها طنین می‌اندازد و پژواک آن در شهرهای بپا خاسته به‌گوش می‌رسد:
«مرگ بر دیکتاتور»، «فقر و فساد و بیداد، مرگ بر این استبداد»، «این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت»، «می‌کشم می‌کشم، هرآن‌که خواهرم کشت»، «خونین تمام ایران، از کردستان تا تهران»، «از کردستان تا تهران، ستم علیه زنان»
در هراس از این خروش بیداری و همبستگی ناگهان رژیم آخوندی اعلام کرد کلاس‌های دانشگاه در هفتهٔ اول و دوم مهر به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد. بی‌گمان این تمهید شکست‌خورده نخواهد توانست صدای دانشگاه را به محاق ببرد و آن را از همراهی با قیام سراسری بازدارد. دانشگاه سنگر آزادی بوده، هست و خواهد بود.    

زمان بیداری - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر انسان ایرانی نیاز دارد که بداند در کدام نقطه از مختصات اجتماعی و سیاسی کنونی…

عصیان کاوه‌ها! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

ای شیخ با تهاجم توفان چه می‌کنی با نسل شورشی دلیران چه می‌کنی ای قاتل زنان…

کیان و برنو و عشقش - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای اسب کیان نامه‌یی نوشتم من سوار خوب تو در خاک و خون کشیده شده ولی…

قایقی می‌سازم برای آرزوهایت - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

قایقی می‌سازم روبه‌روی آرزوهایت با باری از شبنم و رنگین‌کمان قایقی پر از هجای آبی دوست‌داشتن…

خدای رنگین‌کمان را کشتند - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

آسمان شرم می‌کند از سرودن «رنگین‌کمان» در شفقی لبریز از خون شعر گنگ می‌شود از دست‌دادن…

سنگر می‌سازم در عصب‌های خیابان - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

سنگر می‌سازم با ساروج خون و خشتهایی بی‌شکست از خشم سنگری در دهانهٔ کوچه‌هایی همسایهٔ موج…

گم شوید - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

گم شوید از این وطن شیادها ای شما سرچشمه‌ٔ بیدادها دینتان غارت جنایت قتل و جور…

نغمه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

رساتر از بغض یک ماهی در تنگ شفاف آب، برآمدی یک روز چون صدای گرم تپش…

هر هفته جمعه‌ها - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر هفته جمعه‌ها ز سر خاکت ای شهید یک شورش جدید ببین می‌خورد کلید با دسته‌های…

«سپهر» شورشی! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای شهید قیام «سپهر بیرانوند» جوان شورشی از خرم‌آباد که با تیر مستقیم مأموران جنایت‌پیشه خامنه‌ای…

خود می‌کشی کودک را، خود تعزیه می‌داری! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

در گرامی‌داشت شهدای آبان ۱۳۹۸، در سراسر ایران احساس غم و سوگواری به خشم و خروش…

«... داعش ما شمایید!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی دو سه روز اخیر بسیاری از شهرهای میهن، از ایذه و سمیرم تا سنندج و…

چرا دیکتاتورها در شناخت و تحلیل انقلاب‌ها فلج می‌شوند؟ - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

نبرد ازلیِ دینامیک و فناتیک انقلاب‌ها از کجا و چرا شروع می‌شوند؟ انقلاب‌ها از جایی شروع…

خامنه‌ای و نمایش تکراری «از انکار تا اقرار!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

خامنه‌ای روزی در سخنرانی برای سرکردگان مجمع تشخیص مصلحت حکومتش، انقلاب دمکراتیک مردم ایران را «اغتشاش‌های…

نگاه ضدایرانی خامنه‌ای به خلق بلوچ - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مقدمه آنچه که در فرهنگ و ادبیات جوامع به آن ملت، ملیت، قوم، قبیله و طایفه…

در پرتو قیام، رو شدن کانون‌های دولتیِ فساد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی این سال‌ها بارها در مطالب متعدد اجتماعی و صنفی و با نمونه‌های بسیار، دیده‌ایم که…

رجز‌خوانی در عیان‌، ترس‌خوردگی در نهان! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برخلاف ادعا، پروپاگاندا و القائات رسانه‌یی، آنچه در صحنه‌های جوشان قیام از نزدیک لمس و تجربه…

شصت‌ونهمین قطعنامه ملل متحد به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و سرکوب مردم در قیام ایران -…

همزمان با فلاکت و افلاس داخلی نظام ولایت‌فقیه، محکومیتها، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی رژیم فرتوت نیز…

آبان آتشین، آتشین‌تر برمی‌خیزد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

«آبان آتشین» با گذشت ۳سال از تولد و تکوین آن، هنوز گلگون، تازه و انگیزاننده است.…

یادآر، ز مشعل‌های فروزان یادآر - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

جنبش مشروطه در ایران پس از مبارزات چندین ساله نیروهای پیشتاز و آگاه در برابر استبداد…

روز ۲۴ آبان در ایران چه گذشت و چه برگی ورق خورد؟ - #قیام_سراسری…

روز ۲۴آبان، سالگرد گرامی‌داشت قیام آبان ۹۸ با لرزه بر ارکان نظام ملایان شروع شد. روز…

دست‌آوردهای درخشان قیام در آغاز سومین ماه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مبارزه، عرصه‌ٔ شناخت پدیده‌های انسانی و اجتماعی است. قیام برای آزادی، باران روشنگری و زدودن غبار…

از «آن آبان» تا «این آبان» - #آبان_ادامه_دارد

یک‌سال پیش در چنین روزی نوشتیم: «قیام آبان، یک نقطه‌ٔ عطف در جنبش مقاومت ایران» است؛…

رژیم ولایت فقیه؛ گرانی دارو، ارزانی جان آدمیان - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

نگاهی به تجهیزات و سلاحهای سرد و گرمی که گشتاپوی آخوندی در برابر جوانان آگاه و…