قیام سراسری و انقلاب دمکراتیک مردم ایران در شانزدهمین روز، گامی جهش‌آسا به‌پیش برداشت، جبهه‌های جدیدی علیه رژیم گشود و آتش نبرد علیه رژیم جلادان را گسترش داد.
روز شنبه ۹مهر که اولین روز بازگشایی رسمی دانشگاهها بود، برپایی تظاهرات، اعتصاب و تحصن در بیش از ۴۰دانشگاه کشور، نوید آن بود که «سنگر آزادی» توسط دانشجویان شورشی فتح شده و نقشهٔ شوم رژیم برای اشباع دانشگاهها با پاسدار و بسیجی و مزدور شکست‌خورده است.
از سوی دیگر اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران و کامیون‌داران در ۳۰شهر کشور، از جمله تقریباً در تمام شهرهای کردستان و برخی دیگر از شهرهای کشور، جبهه دیگری بود که مردم ایران علیه نظام استبدادی فعال کردند.
مردم قهرمان زاهدان که رژیم تلاش کرد روز جمعه خیزش و خروش‌شان را با آتش بی‌رحمانهٔ تیربار در خون خفه کند، پرشور و رزمنده روز شنبه به‌صحنهٔ رزم رویاروی با پاسداران و بسیجیان مسلح شتافتند و درس جانانهٔ دیگری به‌این جنایتکاران دادند.
همان دلیری و رزمندگی مردم زاهدان را در رزم جانانهٔ مردم و جوانان شورشی در تهران و دیگر شهرهای کشور می‌شد نظاره کرد. در تهران جوانان قیام‌آفرین که در بسیاری از آنها، زنان و دختران دلاور پیشتاز و راهگشا بودند، رو در روی صفوف پاسداران سرکوبگر رژیم در ۲۰نقطهٔ تهران آتش قیام افروختند و در برخی خیابان‌ها سنگربندی کردند و پاسداران را به‌مصاف طلبیدند.
در کازرون، جوانان شورشی، مقر فرماندهی سپاه پاسداران را مورد تهاجم قرار دادند.
 
بی‌جهت نیست که آخوندهای هراسان زوزهٔ وحشت سر می‌دهند که «برخی افراد اغتشاشگر مشخص بود که آموزش دیده هستند و برخی از آنها حتی توان عملیاتی داشتند» (آخوند شریفی ـ امام جمعهٔ آرادان ـ ۸مهر).
قیام‌کنندگان از تهران تا اقصی نقاط کشور می‌خروشیدند: «می‌جنگیم، می‌میریم، ایرانو پس می‌گیریم» خروشی که دشمن زبون، مصداق عینی آن را در ارادهٔ مستحکم و عزم و رزم دلاورانهٔ جوانان شورشی دیده و لرزه ترس بر سراپایش مستولی شده است. یکی از آخوندهای حکومتی نالهٔ وحشت سر می‌دهد که: «آنها همه چیز را آماده کرده‌اند و منتظر یک جرقه هستند» (مدرسی یزدی ـ نمایش جمعهٔ یزد ـ ۸مهر).
 
ایستادگی مردم و رزم دلاورانهٔ قیام‌آفرینان، تضادهای درونی رژیم را به‌طور چشمگیری شدت بخشیده و مخالفتها با خلیفهٔ ارتجاع در درونی‌ترین لایه‌های حکومتی بالا گرفته است. یک مورد آن‌که از پرده بیرون افتاده، بیانیهٔ جمعی از طلاب و مدرسین از حوزه‌های قم، مشهد و تهران است که در آن ضمن تصریح این نکته که مردم حق دفاع مشروع دارند آمده است: «علی خامنه‌ای، به‌هیچوجه مجتهد محسوب نمی‌شود، تا چه رسد به‌مرجع تقلید... ابراهیم رئیسی هم چیزهایی را نمی‌داند و اشتباهاتی را مرتکب می‌شود که حتی اصاغر طلبه نیز آنها را می‌دانند» (سایت حکومتی زیتون ـ ۸مهر).
این عبارات در منطق آخوندی نفی مشروعیت خامنه‌ای و گماشتهٔ جلاد او رئیسی است.
 
با شگفتی‌هایی که قیام سراسری و انقلاب دمکراتیک ایران در همین چند روز اخیر رقم زده، این سخن رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران مهر اثبات می‌خورد که: «می‌توان و باید این رژیم را با تمام اهرمهای سرکوب و با تمام باندها و دستجات آن سرنگون کرد. می‌توان و باید آزادی، دموکراسی و برابری را در ایران‌زمین شکوفا کرد» (سخنرانی مریم رجوی در مراسم بزرگداشت شهیدان در اشرف۳ ـ ۶مهر۱۴۰۱).
قیام سراسری و انقلاب دمکراتیک مردم ایران در شانزدهمین روز، گامی جهش‌آسا به‌پیش برداشت، جبهه‌های جدیدی علیه رژیم گشود و آتش نبرد علیه رژیم جلادان را گسترش داد. روز شنبه ۹مهر که اولین روز بازگشایی رسمی دانشگاهها بود، برپایی تظاهرات، اعتصاب و تحصن در بیش از ۴۰دانشگاه کشور، نوید آن بود که «سنگر آزادی» توسط دانشجویان شورشی فتح شده و نقشهٔ شوم رژیم برای اشباع دانشگاهها با پاسدار و بسیجی و مزدور شکست‌خورده است. از سوی دیگر اعتصاب بازاریان و مغازه‌داران و کامیون‌داران در ۳۰شهر کشور، از جمله تقریباً در تمام شهرهای کردستان و برخی دیگر از شهرهای کشور، جبهه دیگری بود که مردم ایران علیه نظام استبدادی فعال کردند. مردم قهرمان زاهدان که رژیم تلاش کرد روز جمعه خیزش و خروش‌شان را با آتش بی‌رحمانهٔ تیربار در خون خفه کند، پرشور و رزمنده روز شنبه به‌صحنهٔ رزم رویاروی با پاسداران و بسیجیان مسلح شتافتند و درس جانانهٔ دیگری به‌این جنایتکاران دادند. همان دلیری و رزمندگی مردم زاهدان را در رزم جانانهٔ مردم و جوانان شورشی در تهران و دیگر شهرهای کشور می‌شد نظاره کرد. در تهران جوانان قیام‌آفرین که در بسیاری از آنها، زنان و دختران دلاور پیشتاز و راهگشا بودند، رو در روی صفوف پاسداران سرکوبگر رژیم در ۲۰نقطهٔ تهران آتش قیام افروختند و در برخی خیابان‌ها سنگربندی کردند و پاسداران را به‌مصاف طلبیدند. در کازرون، جوانان شورشی، مقر فرماندهی سپاه پاسداران را مورد تهاجم قرار دادند. بی‌جهت نیست که آخوندهای هراسان زوزهٔ وحشت سر می‌دهند که «برخی افراد اغتشاشگر مشخص بود که آموزش دیده هستند و برخی از آنها حتی توان عملیاتی داشتند» (آخوند شریفی ـ امام جمعهٔ آرادان ـ ۸مهر). قیام‌کنندگان از تهران تا اقصی نقاط کشور می‌خروشیدند: «می‌جنگیم، می‌میریم، ایرانو پس می‌گیریم» خروشی که دشمن زبون، مصداق عینی آن را در ارادهٔ مستحکم و عزم و رزم دلاورانهٔ جوانان شورشی دیده و لرزه ترس بر سراپایش مستولی شده است. یکی از آخوندهای حکومتی نالهٔ وحشت سر می‌دهد که: «آنها همه چیز را آماده کرده‌اند و منتظر یک جرقه هستند» (مدرسی یزدی ـ نمایش جمعهٔ یزد ـ ۸مهر). ایستادگی مردم و رزم دلاورانهٔ قیام‌آفرینان، تضادهای درونی رژیم را به‌طور چشمگیری شدت بخشیده و مخالفتها با خلیفهٔ ارتجاع در درونی‌ترین لایه‌های حکومتی بالا گرفته است. یک مورد آن‌که از پرده بیرون افتاده، بیانیهٔ جمعی از طلاب و مدرسین از حوزه‌های قم، مشهد و تهران است که در آن ضمن تصریح این نکته که مردم حق دفاع مشروع دارند آمده است: «علی خامنه‌ای، به‌هیچوجه مجتهد محسوب نمی‌شود، تا چه رسد به‌مرجع تقلید... ابراهیم رئیسی هم چیزهایی را نمی‌داند و اشتباهاتی را مرتکب می‌شود که حتی اصاغر طلبه نیز آنها را می‌دانند» (سایت حکومتی زیتون ـ ۸مهر). این عبارات در منطق آخوندی نفی مشروعیت خامنه‌ای و گماشتهٔ جلاد او رئیسی است. با شگفتی‌هایی که قیام سراسری و انقلاب دمکراتیک ایران در همین چند روز اخیر رقم زده، این سخن رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران مهر اثبات می‌خورد که: «می‌توان و باید این رژیم را با تمام اهرمهای سرکوب و با تمام باندها و دستجات آن سرنگون کرد. می‌توان و باید آزادی، دموکراسی و برابری را در ایران‌زمین شکوفا کرد» (سخنرانی مریم رجوی در مراسم بزرگداشت شهیدان در اشرف۳ ـ ۶مهر۱۴۰۱).

زمان بیداری - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر انسان ایرانی نیاز دارد که بداند در کدام نقطه از مختصات اجتماعی و سیاسی کنونی…

عصیان کاوه‌ها! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

ای شیخ با تهاجم توفان چه می‌کنی با نسل شورشی دلیران چه می‌کنی ای قاتل زنان…

کیان و برنو و عشقش - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای اسب کیان نامه‌یی نوشتم من سوار خوب تو در خاک و خون کشیده شده ولی…

قایقی می‌سازم برای آرزوهایت - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

قایقی می‌سازم روبه‌روی آرزوهایت با باری از شبنم و رنگین‌کمان قایقی پر از هجای آبی دوست‌داشتن…

خدای رنگین‌کمان را کشتند - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

آسمان شرم می‌کند از سرودن «رنگین‌کمان» در شفقی لبریز از خون شعر گنگ می‌شود از دست‌دادن…

سنگر می‌سازم در عصب‌های خیابان - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

سنگر می‌سازم با ساروج خون و خشتهایی بی‌شکست از خشم سنگری در دهانهٔ کوچه‌هایی همسایهٔ موج…

گم شوید - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

گم شوید از این وطن شیادها ای شما سرچشمه‌ٔ بیدادها دینتان غارت جنایت قتل و جور…

نغمه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

رساتر از بغض یک ماهی در تنگ شفاف آب، برآمدی یک روز چون صدای گرم تپش…

هر هفته جمعه‌ها - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر هفته جمعه‌ها ز سر خاکت ای شهید یک شورش جدید ببین می‌خورد کلید با دسته‌های…

«سپهر» شورشی! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای شهید قیام «سپهر بیرانوند» جوان شورشی از خرم‌آباد که با تیر مستقیم مأموران جنایت‌پیشه خامنه‌ای…

خود می‌کشی کودک را، خود تعزیه می‌داری! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

در گرامی‌داشت شهدای آبان ۱۳۹۸، در سراسر ایران احساس غم و سوگواری به خشم و خروش…

«... داعش ما شمایید!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی دو سه روز اخیر بسیاری از شهرهای میهن، از ایذه و سمیرم تا سنندج و…

چرا دیکتاتورها در شناخت و تحلیل انقلاب‌ها فلج می‌شوند؟ - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

نبرد ازلیِ دینامیک و فناتیک انقلاب‌ها از کجا و چرا شروع می‌شوند؟ انقلاب‌ها از جایی شروع…

خامنه‌ای و نمایش تکراری «از انکار تا اقرار!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

خامنه‌ای روزی در سخنرانی برای سرکردگان مجمع تشخیص مصلحت حکومتش، انقلاب دمکراتیک مردم ایران را «اغتشاش‌های…

نگاه ضدایرانی خامنه‌ای به خلق بلوچ - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مقدمه آنچه که در فرهنگ و ادبیات جوامع به آن ملت، ملیت، قوم، قبیله و طایفه…

در پرتو قیام، رو شدن کانون‌های دولتیِ فساد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی این سال‌ها بارها در مطالب متعدد اجتماعی و صنفی و با نمونه‌های بسیار، دیده‌ایم که…

رجز‌خوانی در عیان‌، ترس‌خوردگی در نهان! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برخلاف ادعا، پروپاگاندا و القائات رسانه‌یی، آنچه در صحنه‌های جوشان قیام از نزدیک لمس و تجربه…

شصت‌ونهمین قطعنامه ملل متحد به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و سرکوب مردم در قیام ایران -…

همزمان با فلاکت و افلاس داخلی نظام ولایت‌فقیه، محکومیتها، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی رژیم فرتوت نیز…

آبان آتشین، آتشین‌تر برمی‌خیزد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

«آبان آتشین» با گذشت ۳سال از تولد و تکوین آن، هنوز گلگون، تازه و انگیزاننده است.…

یادآر، ز مشعل‌های فروزان یادآر - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

جنبش مشروطه در ایران پس از مبارزات چندین ساله نیروهای پیشتاز و آگاه در برابر استبداد…

روز ۲۴ آبان در ایران چه گذشت و چه برگی ورق خورد؟ - #قیام_سراسری…

روز ۲۴آبان، سالگرد گرامی‌داشت قیام آبان ۹۸ با لرزه بر ارکان نظام ملایان شروع شد. روز…

دست‌آوردهای درخشان قیام در آغاز سومین ماه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مبارزه، عرصه‌ٔ شناخت پدیده‌های انسانی و اجتماعی است. قیام برای آزادی، باران روشنگری و زدودن غبار…

از «آن آبان» تا «این آبان» - #آبان_ادامه_دارد

یک‌سال پیش در چنین روزی نوشتیم: «قیام آبان، یک نقطه‌ٔ عطف در جنبش مقاومت ایران» است؛…

رژیم ولایت فقیه؛ گرانی دارو، ارزانی جان آدمیان - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

نگاهی به تجهیزات و سلاحهای سرد و گرمی که گشتاپوی آخوندی در برابر جوانان آگاه و…