چهل و سه سال پیش که فریفتگان کاریسمای کاذب خمینی، شبحی از چهرهٔ اخم‌کردهٔ او را در ماه می‌دیدند و حاضر نبودند به ادراک خود شک کنند، مجاهدین حرف دیگری زدند. این در حالی بود که هنوز انقلاب ضدسلطنتی پیروز نشده بود اما مجاهدین با توجه به شناختی که از ماهیت راست ارتجاعی خمینی و هم‌ریشان او داشتند، پیش‌بینی می‌کردند که اگر به‌سرعت مرزهای خود را با جریان غالب ترسیم نکنند، ممکن است خیلی زود دیر شود و نتوان آب رفته را به جوی بازگرداند. مسعود رجوی در سخنرانی ۴بهمن ۱۳۵۷ خود در دانشگاه تهران هنگامی که خمینی تخته‌گاز و بی‌دنده و ترمز «انقلاب اسلامی» را به افکار عمومی تحمیل می‌کرد، به صراحت سخن از «انقلاب دمکراتیک» بر زبان آورد و گفت نیامده است که «روند خودبه‌خودی قضایا را ستایش کند».
گفتن این سخنان قبل از پیروزی انقلاب ضدسلطنتی، علاوه بر جسارت، پاکباختگی سیاسی ـ ایدئولوژیک، ریسک‌پذیری کلان و تهی بودن از مصلحت‌نگریهای تاجرمآبانه فراوانی می‌طلبید؛ زیرا می‌توانست در آن شرایط حتی سرمایهٔ اجتماعی مجاهدین را ـ که هنوز دفاتر جنبش ملی مجاهدین را تأسیس نکرده بودند ـ یک‌جا بسوزاند و بر باد دهد.
در آن روزگاران، نخستین عوارض هر گونه تشکیک در ماهیت شعارهای بر زبان افتادهٔ خمینی، برابر بود با منزوی شدن و از نظرافتادن. اما مجاهدین می‌دانستند که اگر این مرز را با سرخ‌ترین کلمات ترسیم نکنند و مقهور «همه با هم» کذایی و دجالگرانهٔ خمینی بشوند، دیگر باید با چشم‌انداز آزادی و انقلاب دمکراتیک در ایران خداحافظی کنند.
بر اساس این مرزبندی بود که قادر شدند عمیق‌ترین شناخت را از توتالیتاریسم نو پای دینی به دست بیاورند. تحلیل‌های آنها در آن زمان پیش‌بینی می‌کرد که خمینی و نحله ارتجاعی او نخواهد توانست به مؤلفه‌های هردم پیچیده شوندهٔ جامعهٔ‌ی مانند ایران پس از انقلاب پاسخ دهد. ارتجاع تازه به قدرت رسیده برای حفظ قدرت به قلع و قمع فرزندان انقلاب روی خواهد آورد.
این تحلیل‌ها ناظر بر این بود که نظام مبتنی بر سلطنت مطلقهٔ فقیه، با دو پایه ایجاد ترس و سرکوب آزادیها و آزادیخواهان در داخل ایران و تولید جنگ، بحران‌آفرینی و صدور تروریسم به خارج خود را سر پا نگاه خواهد داشت.
گذر زمان به‌خوبی اثبات کرد که ارتزاق از ترس‌آفرینی و اختناق و نیز بهره‌برداری از جنگ و تولید بحران برای این رژیم جنبهٔ تاکتیکی و گذرا ندارد، بلکه سرشت‌نشان آن است. فراتر از استراتژی است. ناگزیر است برای تداوم حیات انگل‌وار خود از یک بحران به بحران دیگر بخزد و عنکبوت‌وار بر گرداگرد خود بحران بتند و جامعه را دچار آن کند.
بعد از چهار دهه تأخیر، اینک تحلیل‌گران حکومتی البته به‌طور کلی و در لفافه اذعان می‌کنند که فاشیسم دینی، نه دولتی است «برای پایان بخشیدن به ترس شهروندان» و به‌قول خودشان برای برقراری «امنیت!» بلکه یک «دولت امنیتی (Security State) است که دائماً بر ترس شهروندان استوار است و باید این ترس را به هر قیمتی حفظ کند، چون کارکرد و مشروعیتش را از آن می‌گیرد» (رویداد۲۴. علیرضا نجفی. «چرا جمهوری اسلامی همیشه در شرایط حساس کنونی است؟». ۱۵آبان ۱۴۰۱).
نگارندهٔ این مطلب اعتراف می‌کند در نظام ولایت فقیه طی بیش از چهار دهه بحران همواره وجود داشته و باز تولید شده و در سالهای اخیر به ۳۷ بحران بزرگ رسیده است. [بگذریم از این‌که برخی تحلیل‌گران درون رژیم به این بحرانها نام «ابر بحران» نهاده‌اند.]. «اصحاب قدرت» از امتداد این بحرانها و باز تولید آن تحت عنوان «شرایط استثنایی کشور» استقبال می‌کنند.
این نوشتار با شماتت تمام از «کارل اشمیت» نام می‌برد که با پیوستن به فاشیسم هیتلری به توجیه و تئوریزه کردن خودکامگی او پرداخت و به آن جنبه‌یی حقوقی بخشید. در نظام ولایت فقیه، این کار را مجلس خبرگان انجام داد. در واقع مجلسی مرکب از دهها کارل اشمیت عمامه‌دار.
خمینی به بهانهٔ «در خطر بودن اسلام!» و جنگ با عراق، وضعیت استثنایی در ایران برقرار کرد و در سایهٔ آن، هم گروه‌های سیاسی مخالف را سرکوب کرد و هم به ولایت فقیه قدرتی معادل سلطنت مطلقه بخشید و به او این جایگاه را داد که سخنان و تصمیم‌گیریهایش حکم قانون و فراقانون را پیدا کند. این همان چیزی بود که آدلف هیتلر نیز در سایزهایی کوچک‌تر از «امام امت!» به‌دنبال آن بود و برای رسیدن به آن قوانین و نهادهای دمکراتیک آلمان را معلق کرد و به خود عنوان «پیشوا» اعطا نمود.
«این تعلیق قانون هر گونه حقوق شهروندی را برای حفظ «اصل حکومت» زیرپا می‌گذارد و شهروندان را به بدن‌هایی تقلیل می‌دهد که هیچ حقی اعم از حقوق انسانی، قضایی، سیاسی و... ندارند. در واقع به تعبیر آگامبن، وضعیت استثنایی نوعی «حیات برهنه» تولید می‌کند؛ زندگی در این وضعیت به «بیولوژی» صرف تقلیل داده می‌شود و انسان‌ها دیگر تاریخ، ارزش، حقوق و... ندارند» (همان منبع).
این معنا را مقایسه کنیم با این حرف خمینی در کتاب «ولایت فقیه» :
«ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد؛ مانند جعل (قرار دادن و تعیین) قیم برای صغار. قیم ملت با قیم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد».
آیا همان الگوی نخ‌نمای فاشیسم هیتلری؛ البته با دجالیت و عوام‌فریبی بیشتر نیست؟
فاشیسم دینی می‌خواست و می‌خواهد ایران و ایرانی را به سوخت‌بار خودکامگی‌های ولی‌فقیه تبدیل کند اما به یمن مقاومتی ریشه‌دار و سلسله‌یی از قیام‌ها اینک به انتهای خط رسیده است. تولید ترس و بحران‌آفرینی و ایجاد «وضعیت‌های استثنایی مصنوعی» و دشمن‌تراشی‌های موهوم برای ادامهٔ سرکوب دیگر پاسخگو نیست.
انقلاب دمکراتیک مردم ایران، ساختار‌های بنیادین فاشیسم دینی را نشانه گرفته است و به چیزی جز سرنگونی تام و تمام آن راضی نخواهد شد.    

زمان بیداری - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر انسان ایرانی نیاز دارد که بداند در کدام نقطه از مختصات اجتماعی و سیاسی کنونی…

عصیان کاوه‌ها! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

ای شیخ با تهاجم توفان چه می‌کنی با نسل شورشی دلیران چه می‌کنی ای قاتل زنان…

کیان و برنو و عشقش - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای اسب کیان نامه‌یی نوشتم من سوار خوب تو در خاک و خون کشیده شده ولی…

قایقی می‌سازم برای آرزوهایت - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

قایقی می‌سازم روبه‌روی آرزوهایت با باری از شبنم و رنگین‌کمان قایقی پر از هجای آبی دوست‌داشتن…

خدای رنگین‌کمان را کشتند - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

آسمان شرم می‌کند از سرودن «رنگین‌کمان» در شفقی لبریز از خون شعر گنگ می‌شود از دست‌دادن…

سنگر می‌سازم در عصب‌های خیابان - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

سنگر می‌سازم با ساروج خون و خشتهایی بی‌شکست از خشم سنگری در دهانهٔ کوچه‌هایی همسایهٔ موج…

گم شوید - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

گم شوید از این وطن شیادها ای شما سرچشمه‌ٔ بیدادها دینتان غارت جنایت قتل و جور…

نغمه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

رساتر از بغض یک ماهی در تنگ شفاف آب، برآمدی یک روز چون صدای گرم تپش…

هر هفته جمعه‌ها - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر هفته جمعه‌ها ز سر خاکت ای شهید یک شورش جدید ببین می‌خورد کلید با دسته‌های…

«سپهر» شورشی! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای شهید قیام «سپهر بیرانوند» جوان شورشی از خرم‌آباد که با تیر مستقیم مأموران جنایت‌پیشه خامنه‌ای…

خود می‌کشی کودک را، خود تعزیه می‌داری! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

در گرامی‌داشت شهدای آبان ۱۳۹۸، در سراسر ایران احساس غم و سوگواری به خشم و خروش…

«... داعش ما شمایید!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی دو سه روز اخیر بسیاری از شهرهای میهن، از ایذه و سمیرم تا سنندج و…

چرا دیکتاتورها در شناخت و تحلیل انقلاب‌ها فلج می‌شوند؟ - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

نبرد ازلیِ دینامیک و فناتیک انقلاب‌ها از کجا و چرا شروع می‌شوند؟ انقلاب‌ها از جایی شروع…

خامنه‌ای و نمایش تکراری «از انکار تا اقرار!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

خامنه‌ای روزی در سخنرانی برای سرکردگان مجمع تشخیص مصلحت حکومتش، انقلاب دمکراتیک مردم ایران را «اغتشاش‌های…

نگاه ضدایرانی خامنه‌ای به خلق بلوچ - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مقدمه آنچه که در فرهنگ و ادبیات جوامع به آن ملت، ملیت، قوم، قبیله و طایفه…

در پرتو قیام، رو شدن کانون‌های دولتیِ فساد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی این سال‌ها بارها در مطالب متعدد اجتماعی و صنفی و با نمونه‌های بسیار، دیده‌ایم که…

رجز‌خوانی در عیان‌، ترس‌خوردگی در نهان! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برخلاف ادعا، پروپاگاندا و القائات رسانه‌یی، آنچه در صحنه‌های جوشان قیام از نزدیک لمس و تجربه…

شصت‌ونهمین قطعنامه ملل متحد به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و سرکوب مردم در قیام ایران -…

همزمان با فلاکت و افلاس داخلی نظام ولایت‌فقیه، محکومیتها، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی رژیم فرتوت نیز…

آبان آتشین، آتشین‌تر برمی‌خیزد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

«آبان آتشین» با گذشت ۳سال از تولد و تکوین آن، هنوز گلگون، تازه و انگیزاننده است.…

یادآر، ز مشعل‌های فروزان یادآر - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

جنبش مشروطه در ایران پس از مبارزات چندین ساله نیروهای پیشتاز و آگاه در برابر استبداد…

روز ۲۴ آبان در ایران چه گذشت و چه برگی ورق خورد؟ - #قیام_سراسری…

روز ۲۴آبان، سالگرد گرامی‌داشت قیام آبان ۹۸ با لرزه بر ارکان نظام ملایان شروع شد. روز…

دست‌آوردهای درخشان قیام در آغاز سومین ماه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مبارزه، عرصه‌ٔ شناخت پدیده‌های انسانی و اجتماعی است. قیام برای آزادی، باران روشنگری و زدودن غبار…

از «آن آبان» تا «این آبان» - #آبان_ادامه_دارد

یک‌سال پیش در چنین روزی نوشتیم: «قیام آبان، یک نقطه‌ٔ عطف در جنبش مقاومت ایران» است؛…

رژیم ولایت فقیه؛ گرانی دارو، ارزانی جان آدمیان - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

نگاهی به تجهیزات و سلاحهای سرد و گرمی که گشتاپوی آخوندی در برابر جوانان آگاه و…