یک‌سال پیش در چنین روزی نوشتیم: «قیام آبان، یک نقطه‌ٔ عطف در جنبش مقاومت ایران» است؛ نقطهٔ عطف به این دلیل که راه بازگشت به عقب و تمکین به شگردهای سازشکارانه، با هدف رنگ و لعاب‌مالی و بزک این رژیم را بست و براندازی استبداد دینی را در بطن جامعه نهادینه کرد.
افزوده بودیم که بعد از آن قیام شرایط هرگز به عقب برنمی‌گردد. آبان، آبانهای دیگری می‌پروراند و تا خاکستر کردن نظام ولایت فقیه از پا نخواهد نشست.
در آن نوشتار این نکته برجسته شده بود که تا رسیدن به نقطهٔ عطف دیگر، قیام آبان به تحولات آتی سمت و سو خواهد داد. از این رو در حرکت بر روی بردار زمان، هر لحظه امکان وقوع قیامی مشابه یا بزرگ‌تر از آبان متصور است.
 
آبان یک استمرار است
نوشته بودیم «قیام آبان همواره در کمین» است. آن قیام آتشین، نامیرا و پایدار، جوان و با نشاط، سرخ‌رو و پر انرژی، با خشم‌هایی بسا سوزان‌تر و انبارهایی از باروت، ارادهٔ خود را صیقل می‌زند. آبان یک استمرار است. متعلق به دیروز نیست. زخمی شده است ولی پلنگ‌وار برای لحظهٔ مناسب پرش، آماده است. ممکن است همین امروز، همین لحظه یا ساعتی بعد و در روزی که قابل تصور نیست با یک جرقه در قامت آتشفشانی مهیب ظاهر شود.
هر حادثه‌یی در شرایط انفجاری امروز ایران، می‌تواند در حکم یک جرقه باشد.
آن جرقه، قتل دلخراش «مهسا امینی» بود.
 
اشتباه فاحش خامنه‌ای
هم‌چنین در مطلبی با عنوان «دست‌آوردهای جنبش انقلابی از آبان۹۸ تا آبان۱۴۰۰» نوشته بودیم: «شاه با آتش گشودن بر روی تظاهرات‌کنندگان، اشتباه فاحشی را مرتکب شد؛ اشتباهی که او دیگر نتوانست آن را جبران کند. او با زبان آتش و حکومت نظامی با مردم آزادیخواه گفتگو کرد و بهای قانونمند آن باختن تاج و تخت بود.
خامنه‌ای نیز با صدور دستور آتش به‌روی قیام‌آفرینان در آبان۹۸ حکم مرگ خود را صادر کرد».
اکنون ولی‌فقیه سرشکسته و مغبون در مواجهه با امواج مهارناپذیر انقلاب دمکراتیک مردم ایران در بن‌بست خودساخته گرفتار آمده است. همان‌طور که در پیام ۸آبان ۱۴۰۱ مسعود رجوی آمده بود: «اگر سرکوب نکند طوفان قیام و انقلاب بالا می‌گیرد. اگر به سرکوب حداکثری رو بیاورد، شعله‌های آتش جواب آتش فروزان می‌شود و طومار ولایت را در هم می‌پیچد».
 
 
آبان، تجلی درخشش یک استراتژی امتحان پس داده
آنچه یادآوری و خاطرنشان شد، از جنس پیشگویی و کشف و شهود نبود، ریشه در قوانین سرسختی دارد که یک استراتژی امتحان پس‌داده (۱) را بر شانه‌های خویش حمل می‌کنند.
اکنون پس از پیمایش سه سال بر روی بردار استمرار آبان و رسیدن به آبان ۱۴۰۱، صحت داده‌های قبلی اثبات می‌شود. آبان آتشین ۹۸ در تداوم خود بر بستری از نارضایتی‌های انفجاری به یک قیام سراسری بالغ شد؛ قیامی که نخستین ویژگی آن وقفه‌ناپذیر و استمرار است. از این رو در فرهنگ و پویهٔ مشترک ایرانیان آزاده، این قیام سیمای یک انقلاب را به خود گرفته است؛ انقلابی دمکراتیک برای آزادی از استبداد و توتالیتاریسم دینی.
همان‌طور که در گذشته نوشته بودیم:
قیام آبان۹۸ نتیجهٔ قانونمند و تکاملی مقاومت‌ها، حماسه‌ها و قیامهای پیشین علیه دیکتاتوری مذهبی و برآمد و میوه‌ٔ آنهاست (۲) اینک باید تصریح کرد انقلاب دمکراتیک ایران نیز محصول تصادف یا شانس نیست؛ زیرا بر بستری قانونمند حرکت کرده و از یک راهبرد شناخته شده برخوردار بوده است؛ راهبردی که مقاومت ایران، بذرهای آن را وجب به وجب در شوره‌زار ولایت فقیه ساخته پاشیده و با خون عزیزترین جوانان این میهن آبیاری کرده است. مرزبندی سرخ و عبورناپذیر با شاه و شیخ در طینت این انقلاب بوده است.
بیش‌از‌پیش معلوم شد که در جامعهٔ ایران، یک قطب‌بندی بیشتر نیست، باقی تقسیم‌بندیها، فراکسیون‌سازی‌ها و جناح‌بندیها و اپوزیسیون‌تراشی‌ها کف روی آب است. در یک‌طرف نظام ولایت فقیه با تمام شکل‌ها و شکلک‌های آن قرار دارد و در طرف دیگر براندازان با پیشتازی مقاومت ایران و کانون‌های شورشی و خلق قیام‌آفرین.
 
از آن آبان تا این آبان
تمام ویژگیهای قیام آبان ۹۸ در مدار بالابلندتر در انقلاب ۱۴۰۱ حضور دارند؛ از قبیل رادیکالیسم انقلابی، سازمان‌یافتگی، پیشتازی زنان، هدف گرفتن اصل ولایت فقیه و شخص خامنه‌ای، مرزبندی با سلطنت مدفون، فداکاری و پاک‌باختگی برای آزادی و... علاوه بر آن باید تأکید کرد اگر در قیام آبان اقشار فرودست و حاشیه‌نشینان زحمتکش به میدان آمدند، اینک تمامی اقشار و ملیتها در برابر استبداد فرتوت دینی به قیام برخاسته‌اند. به‌عبارت دیگر ایران تمام‌قد در برابر عمامه‌داران صف‌آرایی کرده است. پرچمداری زنان و دختران جسور و شجاع ایرانی از مؤلفه‌های چشمگیر این دوران است. حضور جوانان انقلابی در صحنه‌های خطیر قیام باعث شده است که قلب شهرها بپا خاسته از تپش باز نماند. دانشگاهها به رسالت دیرینهٔ خود در فروزان نگه‌داشتن مقاومت و آزادیخواهی بازگشته‌اند. فضای همدردی و هم‌قلبی که با خیانت خمینی به اعتماد توده‌ها، قتل‌عام شده بود اینک در میان مردم حضوری عطرآگین دارد.
فعال‌شدن هموطنان آزاده در خارج از کشور و حمایت افکار عمومی در دیگر کشورها از نشانه‌های مبارک دوران جدید است. فرهنگ انقلاب دارد در میان مردم نهادینه می‌شود. دیوارهای شهر از قیام سخن می‌گویند. سیمای شهرها پیام تغییر می‌پراکند. در نگاه امیدوار مردم می‌توان دمیدن اشعه‌های آبی‌فام پگاه پیروزی را به چشم دید.
از آن آبان تا این آبان بر بردار قیام و انقلاب راهی دراز را در مدتی کوتاه پیموده‌ایم.
آری، «وقتی خلق بودن و هستن را اراده کند،
محال دربستهٔ تقدیر
حجم شکوه او را گردن خم خواهد کرد».
 
پانوشت: 
(۱) مسعود رجوی در پیام ۶ آذر۹۸ خویش در این‌باره نوشته بود: «استراتژی ظفرنمون ارتش آزادی در کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی محک خورد. مردم و مقاومت ایران با بهای سنگین و خونین به جهشی عظیم و بازگشت‌ناپذیر دست یافتند. بار دیگر ثابت شد که این رژیم زبانی جز قهر و قدرت و قاطعیت نمی‌فهمد. باقی، فریب و فسانه است»... .
این استراتژی اکنون راهنمای عمل جوانان قیام‌آفرین قرار گرفته است و روزبه‌روز بیشتر در خیابان‌ها و شهرهای به‌پا خاسته صیقل می‌خورد.
(۲) رجوع کنید به نوشتار «امضا بر سوگند شقایق در آبان خونچکان»    

زمان بیداری - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر انسان ایرانی نیاز دارد که بداند در کدام نقطه از مختصات اجتماعی و سیاسی کنونی…

عصیان کاوه‌ها! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

ای شیخ با تهاجم توفان چه می‌کنی با نسل شورشی دلیران چه می‌کنی ای قاتل زنان…

کیان و برنو و عشقش - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای اسب کیان نامه‌یی نوشتم من سوار خوب تو در خاک و خون کشیده شده ولی…

قایقی می‌سازم برای آرزوهایت - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

قایقی می‌سازم روبه‌روی آرزوهایت با باری از شبنم و رنگین‌کمان قایقی پر از هجای آبی دوست‌داشتن…

خدای رنگین‌کمان را کشتند - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

آسمان شرم می‌کند از سرودن «رنگین‌کمان» در شفقی لبریز از خون شعر گنگ می‌شود از دست‌دادن…

سنگر می‌سازم در عصب‌های خیابان - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

سنگر می‌سازم با ساروج خون و خشتهایی بی‌شکست از خشم سنگری در دهانهٔ کوچه‌هایی همسایهٔ موج…

گم شوید - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

گم شوید از این وطن شیادها ای شما سرچشمه‌ٔ بیدادها دینتان غارت جنایت قتل و جور…

نغمه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

رساتر از بغض یک ماهی در تنگ شفاف آب، برآمدی یک روز چون صدای گرم تپش…

هر هفته جمعه‌ها - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر هفته جمعه‌ها ز سر خاکت ای شهید یک شورش جدید ببین می‌خورد کلید با دسته‌های…

«سپهر» شورشی! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای شهید قیام «سپهر بیرانوند» جوان شورشی از خرم‌آباد که با تیر مستقیم مأموران جنایت‌پیشه خامنه‌ای…

خود می‌کشی کودک را، خود تعزیه می‌داری! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

در گرامی‌داشت شهدای آبان ۱۳۹۸، در سراسر ایران احساس غم و سوگواری به خشم و خروش…

«... داعش ما شمایید!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی دو سه روز اخیر بسیاری از شهرهای میهن، از ایذه و سمیرم تا سنندج و…

چرا دیکتاتورها در شناخت و تحلیل انقلاب‌ها فلج می‌شوند؟ - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

نبرد ازلیِ دینامیک و فناتیک انقلاب‌ها از کجا و چرا شروع می‌شوند؟ انقلاب‌ها از جایی شروع…

خامنه‌ای و نمایش تکراری «از انکار تا اقرار!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

خامنه‌ای روزی در سخنرانی برای سرکردگان مجمع تشخیص مصلحت حکومتش، انقلاب دمکراتیک مردم ایران را «اغتشاش‌های…

نگاه ضدایرانی خامنه‌ای به خلق بلوچ - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مقدمه آنچه که در فرهنگ و ادبیات جوامع به آن ملت، ملیت، قوم، قبیله و طایفه…

در پرتو قیام، رو شدن کانون‌های دولتیِ فساد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی این سال‌ها بارها در مطالب متعدد اجتماعی و صنفی و با نمونه‌های بسیار، دیده‌ایم که…

رجز‌خوانی در عیان‌، ترس‌خوردگی در نهان! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برخلاف ادعا، پروپاگاندا و القائات رسانه‌یی، آنچه در صحنه‌های جوشان قیام از نزدیک لمس و تجربه…

شصت‌ونهمین قطعنامه ملل متحد به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و سرکوب مردم در قیام ایران -…

همزمان با فلاکت و افلاس داخلی نظام ولایت‌فقیه، محکومیتها، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی رژیم فرتوت نیز…

آبان آتشین، آتشین‌تر برمی‌خیزد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

«آبان آتشین» با گذشت ۳سال از تولد و تکوین آن، هنوز گلگون، تازه و انگیزاننده است.…

یادآر، ز مشعل‌های فروزان یادآر - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

جنبش مشروطه در ایران پس از مبارزات چندین ساله نیروهای پیشتاز و آگاه در برابر استبداد…

روز ۲۴ آبان در ایران چه گذشت و چه برگی ورق خورد؟ - #قیام_سراسری…

روز ۲۴آبان، سالگرد گرامی‌داشت قیام آبان ۹۸ با لرزه بر ارکان نظام ملایان شروع شد. روز…

دست‌آوردهای درخشان قیام در آغاز سومین ماه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مبارزه، عرصه‌ٔ شناخت پدیده‌های انسانی و اجتماعی است. قیام برای آزادی، باران روشنگری و زدودن غبار…

از «آن آبان» تا «این آبان» - #آبان_ادامه_دارد

یک‌سال پیش در چنین روزی نوشتیم: «قیام آبان، یک نقطه‌ٔ عطف در جنبش مقاومت ایران» است؛…

رژیم ولایت فقیه؛ گرانی دارو، ارزانی جان آدمیان - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

نگاهی به تجهیزات و سلاحهای سرد و گرمی که گشتاپوی آخوندی در برابر جوانان آگاه و…