سه سال کافی‌ست تا در سالگرد قیام توفانیِ آبان ۹۸ بتوان از این فاصلهٔ زمانی بر جایگاه رخشان قلهٔ آن نگریست تا پیام‌ها، دست‌آوردها و چشم‌اندازهای تجلی‌یافته‌ٔ آن را در قیام مهر و آبان ۱۴۰۱، گلچین نمود.
سه سال پیش صاعقه‌یی با خوشه‌های خشم ضد طبقاتی و شورش سیاسیِ ذخیره شده از دهه‌های متمادی، بر تبار دیکتاتوری ولایت فقیهی فرود آمد. صاعقه‌یی بر سنگرهای سرکوب‌گری، چپاول‌گری، غارت‌گری و نهادهای پشتیبانی‌کننده و نگاهدارنده‌ٔ دیکتاتوری آخوندی فرود آمد. آن صاعقه‌ٔ جوان، پرانرژی و پرشتاب توانست در دو روز، نظام تا دندان مسلح جمهوری اسلامی آخوندی را به لبه‌ٔ پرتگاه سرنگونی بکشاند. وحشتی که سراپای بیت ولی‌فقیه، ارکان و کارگزاران نظام را در آن دو سه روز فراگرفت، از بروز صاعقه‌یی سازمان‌یافته، هدفمند و تکامل‌یافته‌ٔ قیامهای ۸۸ و ۹۶ بود.
خیزش توفانی آبان ۹۸ موجب تغییرات استراتژیک رو به آینده در جامعه و در حاکمیت شد. تغییراتی که علل بروز قیام مهر و آبان ۱۴۰۱ شدند. ویژگی‌ها و دست‌آوردهای این تغییرات استراتژیک را از منظرگاه قیام مهر و آبان ۱۴۰۱ باز بینی می‌کنیم:
۱ـ قیام آبان ۹۸ با خصلت فورانی و توفانی‌اش، به‌ناگهان پرده از اعماق فساد در نظام آخوندی برداشت؛ فساد ساختار سیاسی و بافت اقتصادی در تمام تار و پود و نسوج حاکمیتی با زعامت ولی‌فقیه. نمود بیرونی این دو فساد موازی، سرکوب سیاسی و چپاولگری اقتصادی بوده است که از قضا از علل بنیادین شعله‌ور شدن قیام مهر و آبان ۱۴۰۱ می‌باشند.
 
۲ ـ فوران خیزش و قیام در ۱۹۳شهر ایران، تجلی مرحله‌یی شد که بازگشت به شرایط قبل از آن را غیرممکن نمود. فصلی ورق خورد که آثار فراگیر اجتماعیِ آن، قیام بزرگ بعدی را در خود پرورد و زایش آن را مهیا نمود. کشاکش بی‌انقطاع آثار آن قیام میان مردم و حاکمیت در سه سال گذشته، در زایش قیام مهر و آبان ۱۴۰۱ به کمال رسید.
 
۳ ـ مشروعیت مردمیِ قیام آبان ۹۸ با آثار ژرف اجتماعی‌اش، درون حاکمیت آخوندی را متلاطم نمود و آن را دچار انشقاق و جنگهای باندی نمود، تا جایی که خامنه‌ای مجبور به حذف کامل باند مغلوب از بالا و بدنه‌ٔ نظام شد. از طرفی تبعات این جراحی بزرگ، موقعیت خامنه‌ای را در درون نظام فرو ریخت و تا درخواست استعفای وی پیش رفت.
 
۴ ـ قیام آبان ۹۸، نسل بالنده‌ٔ برآمده از خود را بر سکوی جهش به‌سوی آینده نشاند. پتانسیلی چنین دینامیک با چاشنیِ مهیای انفجار، در زیر پوست جامعهٔ ایران گسترش یافت و تکثیر و تکثیر شد تا به موعد ناگزیر در ۱۴۰۱ رسید و تلاقی نسل‌های پیشین با نسل بالنده‌ٔ برآمده از آن قیام، مرحله‌ٔ کنونی را رقم زد.
 
۵ ـ حجم و عمق جنایات جمهوری اسلامی در قیام آبان ۹۸، جوامع حقوق‌بشری را علیه نظام آخوندی برانگیخت. سیاست مماشات با ملایان نیز ترک جدی خورد؛ تا جایی که چند ماه بعد بحران برجام علیه رژیم پاگرفت و تا الآن مثل شمشیر دموکلوس بالای سر رژیم باقی‌ست.
بعد از قیام آبان ۹۸ بود که بار دیگر پرونده همیشه باز قتل‌عام شدگان تابستان ۶۷مورد توجه بیشتری در مجامع سیاسی و حقوقی جهان واقع شد؛ طوری که موضوع قتل‌عام تابستان ۶۷ بدل به یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی و حقوقی علیه نظام آخوندی گردید.
 
۶ ـ در دو دهه‌ٔ گذشته که ایران میدان خیزش و قیام علیه حاکمیت ولایت فقیه بوده است، امواج متراکم زندانی سیاسی و پدیده‌ٔ زندان و زندانی، آواری بر سر نظام ملایان شد و سال به سال وسعت داخلی و بین‌المللی آن شدت بیشتری یافت. در قیام امسال هم هزاران زندانی بر بحران زندان و زندانی افزوده‌اند. حالا جمهوری اسلامی با نسل‌های پیاپیِ در زندانهایش روبه‌رو شده است که یک‌یک‌شان به نخبه‌های آزادیخواه و سرنگونی‌طلب، با سوگند بر وفاداری به آرمان آزادی بالغ شده‌اند.
 
۷ ـ یکی از کیفی‌ترین آثار استراتژیک قیام آبان ۹۸، تشکیل جبهه‌ٔ سیاسی ـ اجتماعی مردم ایران در مقابل حاکمیت است. آثار اجتماعیِ این جبهه به کیفیت مناسبات بین‌المللی علیه نظام ملایان بالغ شد. محصول داخلی این جبهه، سرنگونی‌خواهی به‌وسعت ایران و محصول جهانی‌اش، زمزمه‌های نامشروع شدن رژیم در منظر دولتها و کشیده شدن جنایات رژیم به سازمان ملل بود.
 
۸ ـ خون ۱۵۰۰ گل سرخ آزادی در قیام آبان ۹۸ حتی یک روز هم گریبان ولی‌فقیه و اتاق فکر و کارگزاران نظام را رها نکرد. خونی که از در و پنجره‌ٔ خودی‌های نظام هم به درون رفت و ساختار نظام را سه سال پیاپی، متلاطم و لرزان نمود.
خونی که در رگ و تار و پود جامعهٔ ایران دوید و مردم و میهنی را سه سال، مترصد لحظه‌ٔ موعود خیزش و خروش برای تعیین‌تکلیف نهایی حاکمیت اشغالگر ولایی نگاه داشت.
 
۹ـ سالگرد قیام توفانی آبان ۹۸، گرامی‌داشت کوشندگان و گل‌های سرخ به‌پای‌دارنده‌اش همراه با قدرشناسیِ سرمایه‌یی کلان از دادخواهی مردم ایران است؛ سرمایه‌یی که دست‌آوردهای برشمرده شده در محورهای بالا و آثار استراتژیک آن قیام را تکیه‌گاه قیام بزرگ و سراسری در مهر و آبان ۱۴۰۱ نموده است. قیامی که زنان و مردان پیشگام و پیشتاز آن، تمام تجارب فردی و جمعی‌شان از قیام آبان ۹۸ را کاربست قیام جاری در تاکتیک‌های راهبردی و سازماندهی نموده‌اند. قیامی که جامعهٔ ایران را در مداری فراتر از قیام آبان ۹۸ به جبهه‌ٔ سرنگونی‌خواهی بالغ کرده، اتاق فکر اهریمن ولایی را به بن‌بست لاعلاج گرفتار نموده و می‌رود که با پای نهادن به مراحل تکامل‌یافته‌تر، تعیین‌تکلیف نهایی نظام ولایت فقیه را رقمی خجسته زند.    

زمان بیداری - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر انسان ایرانی نیاز دارد که بداند در کدام نقطه از مختصات اجتماعی و سیاسی کنونی…

عصیان کاوه‌ها! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

ای شیخ با تهاجم توفان چه می‌کنی با نسل شورشی دلیران چه می‌کنی ای قاتل زنان…

کیان و برنو و عشقش - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای اسب کیان نامه‌یی نوشتم من سوار خوب تو در خاک و خون کشیده شده ولی…

قایقی می‌سازم برای آرزوهایت - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

قایقی می‌سازم روبه‌روی آرزوهایت با باری از شبنم و رنگین‌کمان قایقی پر از هجای آبی دوست‌داشتن…

خدای رنگین‌کمان را کشتند - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

آسمان شرم می‌کند از سرودن «رنگین‌کمان» در شفقی لبریز از خون شعر گنگ می‌شود از دست‌دادن…

سنگر می‌سازم در عصب‌های خیابان - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

سنگر می‌سازم با ساروج خون و خشتهایی بی‌شکست از خشم سنگری در دهانهٔ کوچه‌هایی همسایهٔ موج…

گم شوید - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

گم شوید از این وطن شیادها ای شما سرچشمه‌ٔ بیدادها دینتان غارت جنایت قتل و جور…

نغمه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

رساتر از بغض یک ماهی در تنگ شفاف آب، برآمدی یک روز چون صدای گرم تپش…

هر هفته جمعه‌ها - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر هفته جمعه‌ها ز سر خاکت ای شهید یک شورش جدید ببین می‌خورد کلید با دسته‌های…

«سپهر» شورشی! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای شهید قیام «سپهر بیرانوند» جوان شورشی از خرم‌آباد که با تیر مستقیم مأموران جنایت‌پیشه خامنه‌ای…

خود می‌کشی کودک را، خود تعزیه می‌داری! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

در گرامی‌داشت شهدای آبان ۱۳۹۸، در سراسر ایران احساس غم و سوگواری به خشم و خروش…

«... داعش ما شمایید!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی دو سه روز اخیر بسیاری از شهرهای میهن، از ایذه و سمیرم تا سنندج و…

چرا دیکتاتورها در شناخت و تحلیل انقلاب‌ها فلج می‌شوند؟ - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

نبرد ازلیِ دینامیک و فناتیک انقلاب‌ها از کجا و چرا شروع می‌شوند؟ انقلاب‌ها از جایی شروع…

خامنه‌ای و نمایش تکراری «از انکار تا اقرار!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

خامنه‌ای روزی در سخنرانی برای سرکردگان مجمع تشخیص مصلحت حکومتش، انقلاب دمکراتیک مردم ایران را «اغتشاش‌های…

نگاه ضدایرانی خامنه‌ای به خلق بلوچ - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مقدمه آنچه که در فرهنگ و ادبیات جوامع به آن ملت، ملیت، قوم، قبیله و طایفه…

در پرتو قیام، رو شدن کانون‌های دولتیِ فساد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی این سال‌ها بارها در مطالب متعدد اجتماعی و صنفی و با نمونه‌های بسیار، دیده‌ایم که…

رجز‌خوانی در عیان‌، ترس‌خوردگی در نهان! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برخلاف ادعا، پروپاگاندا و القائات رسانه‌یی، آنچه در صحنه‌های جوشان قیام از نزدیک لمس و تجربه…

شصت‌ونهمین قطعنامه ملل متحد به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و سرکوب مردم در قیام ایران -…

همزمان با فلاکت و افلاس داخلی نظام ولایت‌فقیه، محکومیتها، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی رژیم فرتوت نیز…

آبان آتشین، آتشین‌تر برمی‌خیزد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

«آبان آتشین» با گذشت ۳سال از تولد و تکوین آن، هنوز گلگون، تازه و انگیزاننده است.…

یادآر، ز مشعل‌های فروزان یادآر - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

جنبش مشروطه در ایران پس از مبارزات چندین ساله نیروهای پیشتاز و آگاه در برابر استبداد…

روز ۲۴ آبان در ایران چه گذشت و چه برگی ورق خورد؟ - #قیام_سراسری…

روز ۲۴آبان، سالگرد گرامی‌داشت قیام آبان ۹۸ با لرزه بر ارکان نظام ملایان شروع شد. روز…

دست‌آوردهای درخشان قیام در آغاز سومین ماه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مبارزه، عرصه‌ٔ شناخت پدیده‌های انسانی و اجتماعی است. قیام برای آزادی، باران روشنگری و زدودن غبار…

از «آن آبان» تا «این آبان» - #آبان_ادامه_دارد

یک‌سال پیش در چنین روزی نوشتیم: «قیام آبان، یک نقطه‌ٔ عطف در جنبش مقاومت ایران» است؛…

رژیم ولایت فقیه؛ گرانی دارو، ارزانی جان آدمیان - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

نگاهی به تجهیزات و سلاحهای سرد و گرمی که گشتاپوی آخوندی در برابر جوانان آگاه و…