در چهلمین روز شهادت «مهسا» و چهل و یکمین روز شکل‌گیری قیام سراسری، برگی در صحنهٔ سیاسی ـ اجتماعی ایران ورق خورد. تا پیش از این تاریخ، قیام سراسری، موجودیت خود را به‌عنوان یک هویت نوین و بازنایستادنی و خاموش‌ناشدنی به ثبت رسانده بود. با ورود به نخستین چلهٔ خود کمیت‌های انباشته در آن به‌صورت یک کیفیت چشمگیر بارز شد. این کیفیت چشمگیر از دید رسانه‌ها و اتاق‌فکر استبداد رو به احتضار آخوندی نیز پنهان نمانده است. تلویزیون شبکهٔ خبر رژیم در ۵آبان ۱۴۰۱ از قول یک به‌اصطلاح کارشناس خود ویژگیهای قیام در چهلمین و یکمین روز ظهورش را در چند محور تحلیل می‌کند (۱). این محورها را به‌صورت زیر می‌توان برشمرد:
۱ـ قیام سراسری «محله‌محوری، جزیره‌یی و لکه‌جوهری» است. این کارشناس، اصطلاح «لکه‌جوهری» را چنین تعریف کرده است: «مثلا در تهران یک دفعه همزمان چهار نقطه هر نقطه‌یی مثلا ۵۰نفر نه ۱۰۰نفر می‌آیند و یک حرکتی را انجام می‌دهند یک لیدر می‌آید وسط این‌ها را جمع می‌کند به‌محض این‌که این‌ها را جمع کرد خودش هم می‌رود»...
۲ـ فراگیر است و در اغلب شهرها جریان دارد.
۳ـ ادامه‌دار است.
۴ ـ ویژگی برجسته و شگفتی‌ساز این قیام نسبت به قیامهای قبلی حضور دانش‌آموزان و نوجوانان در آن است.
۵ ـ در این قیام قیام‌آفرینان «دو جنگ را راه‌اندازی کردند یک جنگ ترکیبی و هیبریدی از خارج و یک جنگ چند وجهی از داخل»
۶ ـ ترکیب شرکت‌کننده در قیام از همهٔ صنف‌های اجتماعی است.
توجه داشته باشیم این جمعبندی از ویژگیهای قیام را نه یک نیروی انقلابی و نه اپوزیسیون متشکل این حکومت، بلکه یک تئوری‌پرداز سرسپرده در تلویزیون حکومتی ارائه کرده است. بدیهی است که تلاش کرده بسیاری از واقعیتها را پوشانده یا به کوچک‌نمایی آنها بپردازد. اما همین مقدار بسنده می‌کند تا مخاطب، برداشتی از کیفیت چشمگیر قیام را در چلهٔ نخست آن داشته باشد. بسیاری مؤلفه‌ها در این تحلیل از قلم افتاده از جمله آثار معجزه‌وار رویش خونهای ریخته بر کف خیابان.
قیام‌آفرینان ـ طبق سنت‌های به جامانده از انقلاب ضدسلطنتی ـ چهلم شهیدان را گرامی داشتند. نخستین چهلم به شهید برجستهٔ و اسم رمز آن «مهسا امینی» اختصاص داشت. چهلم بعدی به شهید دیگر قیام، «نیکا شاکرمی». شگفتی در اینجاست که در هر دو مراسم شمار زیادی از هموطنان ما شرکت کردند و مراسم بزرگداشت به صحنه‌های حماسی رودروریی با حکومت در سقز و خرم‌آباد تبدیل شد و خون تازه‌یی در شریانهای قیام سراسری پمپاژ کرد. شگفتی‌زاتر از آن مراسم خاکسپاری شهید قیام، «اسماعیل مولودی» در مهاباد بود. این مراسم در بازهٔ کوتاه زمانی گل داد و مهاباد قهرمان را در زیر پای عمامه‌داران و پاسداران هراسان و گریزان آن به لرزه درآورد.
در ادامهٔ این روند، مردم زحمتکش و مظلوم «زاهدان، سراوان و ایرانشهر» در چهلم و سومین روز قیام سراسری با خیزش قهرمانانهٔ خود نگذاشتند خونهای عزیزانشان بر روی زمین بماند. آنها با شعارهای «می‌کشم می‌کشم آن‌که برادرم کشت» و شعار «توپ تانک فشفشه/ خامنه‌ای باید گم بشه» و «مرگ بر خامنه‌ای»، آن خونهای پاک را به مدار شایسته‌اش بالغ کردند.
این پدیدهٔ جدیدی است که می‌تواند در مورد هر شهید قیام و هر خون فرو ریخته بر کف خیابان تکرار شود. این پدیدهٔ جدید هزینهٔ سرکوب را برای خامنه‌ای بسیار بالا می‌برد.
اکنون انقلاب دمکراتیک مردم ایران به نقطه‌یی رسیده است که سرکوب به جای عقب‌نشاندن و خاموش‌کردن شعله‌های قیام آن را فروزان‌تر می‌کند. خامنه‌ای و دستگاه سرکوب او زودتر از آنچه که تصور می‌شد دچار چنین بن‌بستی شده‌اند.
سالها پیش فدایی و شاعر شهید خلق، «سعید سلطان‌پور» سروده بود:
«آرام …آی … مادرم آرام
بگذار تا سپیده برآید
بگذار با سپیده ببندند
پشت مرا به تیر
بگذار تا برآید آتش
بگذار تا ستارهٔ شلیک؛
دیوانه‌وار بگذرد از کهکشان خون
خون شعله‌ور شود
بگذار باغ خون
برخاک تیرباران
پرپر شود
بگذار بذر تیر
چون جنگلی بروید در آفتاب خون
فریادگر شود،
این بذرها به خاک نمی‌ماند
از قلب خاک می‌شکفد چون برق
روی فلات می‌گذرد چون رعد،
خون است و
ماندگار است!
 
پانوشت:
«این اغتشاشات اتفاقاً دو تا ویژگی مهم داره نسبت به اغتشاشات قبلی اولین ویژگی‌اش این است که محله محور و جزیره‌ای است/سه به‌صورت لکه جوهری است. مثلا در تهران یک دفعه همزمان چهار نقطه در هر نقطه‌یی مثلا ۵۰نفر نه ۱۰۰نفر می‌آیند و یک حرکتی را انجام می‌دهند یک لیدر می‌آید وسط اینها را جمع می‌کند به‌محض این‌که این‌ها را جمع کرد خودش هم می‌رود/ این نه فراگیر است همه جا هست یعنی الآن در اغلب شهرهای ما است منتهی لکه جوهری و جزیره‌ای است/ مهم این است که این‌ها دارند این را ادامه می‌دهند یعنی این را دارند ادامه می‌دهند و دو تا شگفتی ساز داره این اغتشاشات نسبت به اغتشاشات قبلی اولین شگفتی ساز آن دانش‌آموزان و نوجوانان هستند که در مطالبات قبلی یا اغتشاشات قبلی ما این را نداشتیم/ دو جنگ را راه‌اندازی کردند یک جنگ ترکیبی و هیبریدی از خارج و یک جنگ چند وجهی از داخل این جنگ چند وجهی دانش‌آموزها را آوردند پای کار نوجوانان را آوردند پای کار خانم‌ها را آوردند پای کار معلم‌ها را آوردند پای کار متأسفانه از این نظر می‌گویم چند وجهی صنوف را آوردند پای کار لذا آمدند هر چه داشتند ریختند روی سفره جنگ ترکیبی جنگ چندوجهی» (تلویزیون شبکهٔ خبر رژیم. ۵آبان ۱۴۰۱)    

زمان بیداری - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر انسان ایرانی نیاز دارد که بداند در کدام نقطه از مختصات اجتماعی و سیاسی کنونی…

عصیان کاوه‌ها! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

ای شیخ با تهاجم توفان چه می‌کنی با نسل شورشی دلیران چه می‌کنی ای قاتل زنان…

کیان و برنو و عشقش - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای اسب کیان نامه‌یی نوشتم من سوار خوب تو در خاک و خون کشیده شده ولی…

قایقی می‌سازم برای آرزوهایت - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

قایقی می‌سازم روبه‌روی آرزوهایت با باری از شبنم و رنگین‌کمان قایقی پر از هجای آبی دوست‌داشتن…

خدای رنگین‌کمان را کشتند - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

آسمان شرم می‌کند از سرودن «رنگین‌کمان» در شفقی لبریز از خون شعر گنگ می‌شود از دست‌دادن…

سنگر می‌سازم در عصب‌های خیابان - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

سنگر می‌سازم با ساروج خون و خشتهایی بی‌شکست از خشم سنگری در دهانهٔ کوچه‌هایی همسایهٔ موج…

گم شوید - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

گم شوید از این وطن شیادها ای شما سرچشمه‌ٔ بیدادها دینتان غارت جنایت قتل و جور…

نغمه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

رساتر از بغض یک ماهی در تنگ شفاف آب، برآمدی یک روز چون صدای گرم تپش…

هر هفته جمعه‌ها - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

هر هفته جمعه‌ها ز سر خاکت ای شهید یک شورش جدید ببین می‌خورد کلید با دسته‌های…

«سپهر» شورشی! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برای شهید قیام «سپهر بیرانوند» جوان شورشی از خرم‌آباد که با تیر مستقیم مأموران جنایت‌پیشه خامنه‌ای…

خود می‌کشی کودک را، خود تعزیه می‌داری! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

در گرامی‌داشت شهدای آبان ۱۳۹۸، در سراسر ایران احساس غم و سوگواری به خشم و خروش…

«... داعش ما شمایید!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی دو سه روز اخیر بسیاری از شهرهای میهن، از ایذه و سمیرم تا سنندج و…

چرا دیکتاتورها در شناخت و تحلیل انقلاب‌ها فلج می‌شوند؟ - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

نبرد ازلیِ دینامیک و فناتیک انقلاب‌ها از کجا و چرا شروع می‌شوند؟ انقلاب‌ها از جایی شروع…

خامنه‌ای و نمایش تکراری «از انکار تا اقرار!» - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

خامنه‌ای روزی در سخنرانی برای سرکردگان مجمع تشخیص مصلحت حکومتش، انقلاب دمکراتیک مردم ایران را «اغتشاش‌های…

نگاه ضدایرانی خامنه‌ای به خلق بلوچ - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مقدمه آنچه که در فرهنگ و ادبیات جوامع به آن ملت، ملیت، قوم، قبیله و طایفه…

در پرتو قیام، رو شدن کانون‌های دولتیِ فساد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

طی این سال‌ها بارها در مطالب متعدد اجتماعی و صنفی و با نمونه‌های بسیار، دیده‌ایم که…

رجز‌خوانی در عیان‌، ترس‌خوردگی در نهان! - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

برخلاف ادعا، پروپاگاندا و القائات رسانه‌یی، آنچه در صحنه‌های جوشان قیام از نزدیک لمس و تجربه…

شصت‌ونهمین قطعنامه ملل متحد به‌خاطر نقض حقوق‌بشر و سرکوب مردم در قیام ایران -…

همزمان با فلاکت و افلاس داخلی نظام ولایت‌فقیه، محکومیتها، تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی رژیم فرتوت نیز…

آبان آتشین، آتشین‌تر برمی‌خیزد - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

«آبان آتشین» با گذشت ۳سال از تولد و تکوین آن، هنوز گلگون، تازه و انگیزاننده است.…

یادآر، ز مشعل‌های فروزان یادآر - #مرگ_بر_ستمگر_چه_شاه_باشه_چه_رهبر

جنبش مشروطه در ایران پس از مبارزات چندین ساله نیروهای پیشتاز و آگاه در برابر استبداد…

روز ۲۴ آبان در ایران چه گذشت و چه برگی ورق خورد؟ - #قیام_سراسری…

روز ۲۴آبان، سالگرد گرامی‌داشت قیام آبان ۹۸ با لرزه بر ارکان نظام ملایان شروع شد. روز…

دست‌آوردهای درخشان قیام در آغاز سومین ماه - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

مبارزه، عرصه‌ٔ شناخت پدیده‌های انسانی و اجتماعی است. قیام برای آزادی، باران روشنگری و زدودن غبار…

از «آن آبان» تا «این آبان» - #آبان_ادامه_دارد

یک‌سال پیش در چنین روزی نوشتیم: «قیام آبان، یک نقطه‌ٔ عطف در جنبش مقاومت ایران» است؛…

رژیم ولایت فقیه؛ گرانی دارو، ارزانی جان آدمیان - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

نگاهی به تجهیزات و سلاحهای سرد و گرمی که گشتاپوی آخوندی در برابر جوانان آگاه و…