بخوان بنام گل سرخ ـ مجاهد شهید راشد معدومی
محل تولد: کرمانشاه
سن: ۳۰ساله
تحصیلات: دیپلم ریاضی
تاریخ شهادت: در عملیات فروغ جاویدان مرداد ۱۳۶۷ به شهادت رسید
 
لطفا به اشتراک بگذارید:
🙏لطفا به اشتراک بگذارید