در مورد هلاکت آخوند رئیسی گفته می‌شود که این یک ضربه استراتژیک به خامنه‌ای است. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم ببینیم که چرا این یک ضربه راهبردی به خامنه‌ای است.
چیزی که روشن است این است که رئیسی یک مهره کلیدی برای خامنه‌ای بوده است. اما چرا الان از این صحبت می‌شود که هلاکت او یک ضربه استراتژیک و جبران‌ناپذیر برای خامنه‌ای است. آیا نمی‌توان او رئیسی را با یک مهره دیگر جایگزین کند؟
در ساختار نظام ولایت فقیه همواره یک تناقض ماهوی وجود داشته است. آن هم تناقض بین جمهوریت است و ولایت فقیه. بالاخره حرف آخر را جمهور مردم می‌زند یا فردی به اسم ولی فقیه. 

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید