روز چهارشنبه ۱۹اردیبهشت ۱۴۰۳، پارلمان کانادا با ۳۲۷رای مثبت در برابر صفر رای مخالف، به طرح اضافه شدن سپاه پاسداران به فهرست رسمی سازمان های تروریستی رای داد.
این اقدام از گزارش کمیته دادگستری مجلس نمایندگان ارائه شد که از جمله از دولت خواسته شده بود تا سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد تروریستی در کانادا معرفی کند.
دولت کانادا با فشارهای فزاینده ای مواجه بوده است تا بر اساس قانون کیفری سپاه پاسداران را به عنوان یک گروه تروریستی، اعلام کند. لیبرال‌ها نیز در سال ۲۰۱۸ به پیشنهاد مشابهی رأی مثبت دادند.
در این قسمت از برنامه می‌خواهیم نگاهی به این موضوع بیاندازیم.

لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید