شهریور 29, 1401

فرار از بیدادگاه - خاطرات کاظم پناهی

https://vimeo.com/238273869
شهریور 29, 1401

درخاطرهٴ بهمن - خاطرات حسین پایدار

https://vimeo.com/232938833
شهریور 29, 1401

سرنوشت نیکو - خاطرات مهدی پور واحد

https://vimeo.com/230880674
شهریور 29, 1401

رود الماس - خاطرات جلیل فقیه دزفولی

https://vimeo.com/233499240
🙏لطفا به اشتراک بگذارید    
شهریور 15, 1399

عفو بین‌الملل: ‌برای حمایت از قربانیان قیام خونین آبان۹۸ بپاخیزید

in جنبش دادخواهی

by Super User

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار کلیپی در اینترنت دربارهٔ شکنجه در زندانهای رژیم و اعلام…
اسفند 18, 1400

سخنرانی کنت لوئیس وکیل مجاهدین در دادگاه سوئد در تظاهرات بستگان شهیدان…

in دادگاه سوئد

by Super User

کنت لوئیس وکیل مجاهدین در دادگاه سوئد روز ۱۸اسفند۱۴۰۰ در تظاهرات بستگان شهیدان سربه‌دار۶۷ حضور…