مسعود رجوی- ۱۴بهمن۱۴۰۰
    لوش و لجن ریختن بر سر انقلاب ضدسلطنتی و پابوسی شاه و چکمه‌های خونین رضا شاه
    در این شرایط مشخص قبل از هر چیز در خدمت بقا و دوام شیخ ستمکار و طناب‌های دار است
    با خیانتها و جنایت‌های خامنه‌ای و خمینی در ۴۳سال «سلطنت مطلقهٔ فقیه»
    نمی‌توان بر خیانتها و جنایت‌های شاه و پدرش در ۵۷سال «سلطنت مطلقهٔ شاهنشاهی» سرپوش گذاشت
    مجاهدین و چریک‌های فدایی هنوز هم آثار شکنجه‌های شاه را بر بدن دارند
    از آغاز گفته‌ایم که ولیعهد واقعی شاه به واقع خمینی بود چرا که شاه بعد از کودتای ارتجاعی استعماری ۲۸مرداد ۱۳۳۲ علیه مصدق و سرکوب تمام احزاب سیاسی که سرانجام به «حزب فقط رستاخیز» راه برد
    جز برای خمینی و ارتجاع آخوندی راهی باز نگذاشت
    بقایای شاه و ایادی شیخ می‌خواهند برای سد بستن در برابر قیام خلق
    جوانان و مردم ما را «سه، سه بار به ۹بار» از هر چه انقلاب و سرنگونی است نادم و پشیمان کنند
    سیاست «نه شاه، نه شیخ» میراث و ادامه تکامل تاریخی راهبرد مصدقی موازنهٔ منفی است
    این تنها سیاست دمکراتیک و ملی و میهنی و انقلابی در شرایط تاریخی کنونی است
    هر چیز غیر از این همدستی با ارتجاع غالب آخوندی یا بازگشت به ارتجاع مغلوب سلطنتی است
    خامنه‌ای و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه و اذنابش دجالانه مدعی هستند
    که رژیم آلترناتیوی ندارد و باید به همین که هست بسنده کرد و با آن کنار آمد
    این یک دروغ ضدتاریخی است و فرزندان ایران از هیچ‌کس نمی‌پذیرند
    در سالگرد انقلاب ضدسلطنتی ما می‌گوییم باید این رژیم را سرنگون کرد و بند از بندش گسست
    مسئولیـت و مأموریت شـورشگـران برای آزادی همین است

فروردين 30, 1401

دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه

in تاریخی ها

by Super User

https://vimeo.com/700609259
فروردين 16, 1401

منتخب نشست‌های رمضان در لیبرتی و اشرف - سلسله آموزش‌های درونی مجاهدین - مسعود…

in نوشتاری ها

by Super User

https://vimeo.com/695259020 منتخب نشستهای رمضان در لیبرتی و اشرف سلسله آموزشهای درونی مجاهدین مسعود رجوی- تیر…
فروردين 04, 1401

مسعود رجوی- نوروز ۱۴۰۱ - تغییر آتش‌بنیان و قیام‌آفرین برای انقلاب دمکراتیک نوین

in پیام ها

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=dqH-_Axo_18مسعود رجوی- نوروز ۱۴۰۱ تغییر آتش‌بنیان و قیام‌آفرین برای انقلاب دمکراتیک نوین رو در روی…