مسعود رجوی - اول مهر ۱۴۰۰
خانه و سرپناه داشتن حق مسلم هر ایرانی بر روی منابع بیکران و دریای نفت و گاز این میهن است.
با اندوه و همدردی با مردم محروم و بی‌پناه که رژیم جور و جنایت در آستانهٔ فصل سرما در چهارگوشهٔ این میهن خانه‌ها را در بحبوحهٔ کرونا بر سرشان خراب می‌کند. این غیرقابل تحمل است. فرزندان ایران نمی‌پذیرند.
در اول مهر درس اول درس آزادی
و مشق اول مشق آتش است

-

فروردين 30, 1401

دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه

in تاریخی ها

by Super User

https://vimeo.com/700609259
فروردين 16, 1401

منتخب نشست‌های رمضان در لیبرتی و اشرف - سلسله آموزش‌های درونی مجاهدین - مسعود…

in نوشتاری ها

by Super User

https://vimeo.com/695259020 منتخب نشستهای رمضان در لیبرتی و اشرف سلسله آموزشهای درونی مجاهدین مسعود رجوی- تیر…
فروردين 04, 1401

مسعود رجوی- نوروز ۱۴۰۱ - تغییر آتش‌بنیان و قیام‌آفرین برای انقلاب دمکراتیک نوین

in پیام ها

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=dqH-_Axo_18مسعود رجوی- نوروز ۱۴۰۱ تغییر آتش‌بنیان و قیام‌آفرین برای انقلاب دمکراتیک نوین رو در روی…