مسعود رجوی:
مصدق در بیدادگاه نظامی فریاد می‌زند و می‌خروشید، آنجایی که حق در کار باشه، با هر قوه‌ای مخالفت می‌کنم. از همه چیز می‌گذرم. نه زن دارم، نه پسر دارم، نه دختر دارم.
هیچ چیز ندارم. مگر وطنم رو که جلوی چشمانم دارم و ما در سال ۵۰، در همان بیدادگاه‌های نظامی شاه اعلام کردیم که جملگی فرزندان مصدق ایم.
چهل و اندی سال از آن روزی که مصدق این کلمات رو می‌گفت می‌گذره و ربع قرن ۲۵سال از آن روز که در بیدادگاههای نظامی شاه ما هویت سیاسی خودمان را معرفی کردیم.
و حالا جای آن دارد که با استناد به کهکشان بیکران یکصد هزار جاودانه‌فروغ آزادی به مصدق که چشم انتظار یک چنین مقاومت جانانه‌ای بود، مقاومت برای آزادی و استقلال ملی چشم انتظار یک چنین مقاومت جانانه‌ای در میان فرزندانش بود بگوئیم:‌ نگاه کن تمام آسمان من پر از شهاب می‌شود. نگاه کن من از ستاره سوختم. لبالب از ستارگان شب شدم و نگاه کن ما به کجا رسیده ائیم؟ به کهکشان به بیکران به جاودان

فروردين 30, 1401

دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه

in تاریخی ها

by Super User

https://vimeo.com/700609259
فروردين 16, 1401

منتخب نشست‌های رمضان در لیبرتی و اشرف - سلسله آموزش‌های درونی مجاهدین - مسعود…

in نوشتاری ها

by Super User

https://vimeo.com/695259020 منتخب نشستهای رمضان در لیبرتی و اشرف سلسله آموزشهای درونی مجاهدین مسعود رجوی- تیر…
فروردين 04, 1401

مسعود رجوی- نوروز ۱۴۰۱ - تغییر آتش‌بنیان و قیام‌آفرین برای انقلاب دمکراتیک نوین

in پیام ها

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=dqH-_Axo_18مسعود رجوی- نوروز ۱۴۰۱ تغییر آتش‌بنیان و قیام‌آفرین برای انقلاب دمکراتیک نوین رو در روی…