شهریور 25, 1401

تصویب طرح شورای ملی مقاومت درباره رابطه دولت با دین و مذهب

جدایی دین و دولت نوعی نگرش سیاسی است که بر مبنای آن دین و حکومت…
شهریور 25, 1401

سالروز درگذشت حاج خلیل رضایی گرامی باد

in یاد یاران خاموش

by Super User

سالروز درگذشت حاج خلیل رضایی گرامی باد. حاج خلیل رضایی از جمله مردان بزرگی در…
شهریور 21, 1401

دیدگاه‌ها - درباره زنان نیروی تغییر

https://vimeo.com/348863476
شهریور 21, 1401

گواهی تاریخی آقای منتظری در مورد شکنجه و اعدام در زندانها-اعدام دختران…

in جنبش دادخواهی

by Super User

گواهی تاریخی آقای منتظری در مورد شکنجه و اعدام در زندانها-اعدام دختران ۱۳ساله گواهی تاریخی…
شهریور 21, 1401

سپاه پاسداران سپاه جنگ و جنایت - قسمت دوم - #انحلال_سپاه_پاسداران

https://vimeo.com/335484029در این برنامه ارگانی را زیر ذره بین میبریم ،که بصورت بسیار استثنایی ، بیسابقه…
شهریور 21, 1401

سپاه پاسداران سپاه جنگ و جنایت - قسمت اول - #انجلال_سپاه_پاسداران

https://vimeo.com/334444173سپاه پاسداران در تمامیت خودش به عنوان یک گروه تروریستی در لیست سیاه وزارت خارجه…
شهریور 19, 1401

۵ مرداد۶۷ سرآغاز قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در سراسر کشور

in جنبش دادخواهی

by Super User

۵ مرداد۶۷ سرآغاز قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در ۳۳ سال پیش، خمینی دستور قتل‌عامی گسترده…
شهریور 19, 1401

سریال فرازها ـ قسمت چهارم ـ وحدت نیروها

https://vimeo.com/748254829
شهریور 08, 1401

عفو بین‌الملل؛ ناپدیدسازی قهری؛ رنج و آزار روانی ادامه‌دار - اشاره به…

in جنبش دادخواهی

by Super User

عفو بین‌الملل در روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری سه‌شنبه ۸ شهریور نوشت: قربانیان «ناپدیدسازی قهری»…
مرداد 18, 1401

نامه زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد از زندان سمنان

in جنبش دادخواهی

by Super User

عدم اجرای عدالت برای شاه و ساواک راه تکرارش را برای این حکومت باز کرد…
 البته برای کسی که به خدمت ولی فقیه خونخوار در آمده باشد درود بر شاه گفتن می‌تواند طبیعی تلقی شود. اما پرسش اینجاست که همین فرد در عین حال، دم از آزادی و شاعران جانباخته در راه آزادی می‌زند و تازه مقاومت ایران را هم به روشهای دیکتاتوری متهم می‌کند!!.
این همان اخلاق کثیف آخوندی است که هم از توبره می خورند هم از آخور.
آخر چگونه می‌توان هم از سرودخوان آزادی، فرخی یزدی که لبهایش در دیکتاتوری رضاخان دوخته شد و بعد هم توسط جلادی بنام احمدی با آمپول هوا به شهادت رسانده شده تجلیل کرد، هم به قاتلش و سلطنتی که او را شهید کرده درود فرستاد؟
چگونه می‌توان هم از نویسنده و روزنامه نگار و شاعر آزادیخواه کریمپور شیرازی بعنوان روزنامه نگار مبارز و آزادیخواه یاد کرد و هم به شاهی که او را به آتش میکشد درود فرستاد!
چگونه می‌توان به شاهی که حکومت دکتر مصدق را سرنگون کرد و فاطمیها را تیرباران کرد و وارطانها را زیر شکنجه کشت درود فرستاد و بعد دم از انسانیت زد؟ حتی شعبان بی مخ جانی قداره کش روز کودتا، و کشنده تختی قهرمان هم که باشی در یکطرف ایستاده‌ای. اما این سفله می‌خواهد نان هر دو طرف را بخورد.
اخیرا دیدم که از نسیم شمال شعر می‌خواند و به او افتخار می‌کند. آخر نسیم شمال را همان دیکتاتوری سلطنتی که تو به او درود فرستادی آواره و دربه در کرد و بعد هم به جرم همان شعرهای مردمی که مثل ورق زر می بردند تهمت دیوانه زد و او را به تیمارستان انداخت تا در عزلت جان ببازد.
راستی چه شده که اینگونه حرمت ارزشها ریخته؛ که چنین موجوداتی با وقاحت و بی‌حیایی باز هم دم از شعر و شاعری می زنند. آخر معنای درود بر شاه را همه می‌دانند که یعنی: بسیار خوب کردید که به سینه خسرو گلسرخی شاعر رگبار زدی؛. خوب کردید حزب رستاخیز کردید و اعلام کردید که هر کس نمی‌خواهد گورش را از کشور شهریار گم کند. خوب کردید که ۹فدایی و مجاهد را در تپه های اوین به رگبار بستید. خوب کردید که راهگشایان مبارزه مسلحانه را که راه انقلاب را گشودند در زندانها به تخت شکنجه بستید و اطو کردید وآپولو بر سرشان بستید و تیرباران کردید.
از این «خوب کردید»ها که حتی بسیاری از ساواکیهای آن دوران هم شرم میکنند بگویند بسیار است. از جمله کشتار صدها تن از مردم در هفده شهریور. از جمله به غارت دادن نفت ایران، به شهادت رساندن زنان فدایی و مجاهدانی مثل فاطمه امینی زیر شکنجه. و ادعای دجالانه ی پرتاب شدن از کوه.....
براستی حیا کجا رفته است؟ پاسخ من این است: حیا در روزی که خمینی تصمیم به دزدیدن حق مردم ایران گرفت از بین رفت. او بود که در همان روزهای نخست آمد و به دروغ گفت مجاهدین مزارع گندم مردم را آتش می زنند. او بود که گفت خودشان خودشان را شکنجه می‌کنند؛ او کشیدن خون زندانیان را برای پاسداران مجاز کرد. او بود که تجاوز به زنان در زندان را مجاز کرد. او بود که هزاران تخم ریا و بی‌حیایی را پراکند و این تخم اینجا و آنجا ریشه دواند و خامنه‌ای ها و خاتمی‌ها روحانیها و همه جانیان و غارتگران از آن تخم شوم روییدند و «اجتثت من فوق الارض ...» و رسم خون نوشیدن و خنجر کشیدن از پشت و دروغگویی و بی‌حیایی ترویج شد و بعضی از این تخم و ترکه را به سایر نقاط دنیا فرستادند تا اسماعیل‌هایی بشوند که همه شرف خود را به یغما بدهند. و مصداقی‌هایی بشوند مصداق لاجوردیها و قاضی مقیسه ای‌ها. حاکمیتی که ریحانه‌های مظلوم را به جرم دفاع از خودشان به دار میکشد، صارمی‌ها و حاج‌‌آقاییها را به جرم درود گفتن به اشرف و حاضر شدن بر مزار قتل عام شدگان ۶۷ به دار می‌کشد و راه درمان را بر صدها و صدها زندانی بیمار می‌بندد تا بمیرند. بلوچهای محروم را دسته دسته به دار میکشد، اهل سنت را کشتار میکند و مساجدشان را بر سرشان خراب میکند، کشیشان مسیحی را قطعه قطعه در یخچال میگذارد تا بگوید مجاهدین کرده‌اند... حاکمیتی که ۱۵۰۰ تن جوان ما را در قیام آبان در عرض سه روز میکشد و باقی شان را هم یکی یکی به قتل می رساند و خبر خودکشی شان را به دروغ منتشر میکند.... بله ای مردم ایران. من با روشنی اعلام میکنم، که دعوای یغماییها و مصداقیها با سازمان مجاهدین اصلا دعوای شخصی نیست. همه دروغهای این خائنان برای این است که آن ولی فقیه که ثروت نفت یک سال مردم ایران را فقط در یکروز به جیب دزدان بیت‌اش می ریزد تبلیغات می‌خواهد. مزدور می خواهد که دستهایش را بشوید.
مزدور می خواهد که غارت ثروت مردم ایران را و لواسانها و باستی‌هیلزها را توجیه کند و به کسی هم جواب ندهد که چرا انگشتها و دست مردم محروم را می برد؛ مزدور می خواهد که مردم از مجاهدین و از قیام برای سرنگونی بترسند. خائن می خواهد که بگوید که همین جانیان خونخوار تاریخ ایران بهتراست بمانند.
مزدور می خواهد که فضایی علیه مجاهدین راه بیندازد تا او به ملت ایران پاسخ ندهد که چرا کرونا را مخفی کرد و حالا در کمترین آمارها شصت و پنج هزار ملت ایران را کشته است.
اصلا بحث این جانیان، دموکراسی در مجاهدین نیست. ولی فقیه می‌خواهد خود را از خطر سرنگونی برهاند. بنابراین مزدوران بی‌حیایش را در خارج‌ و داخل، از پول ملت ایران مواجب فراوان می دهد تا در خانه‌های راحت خود همچون اسماعیل یغمایی در انگلستان بنشینند و بی شرم و حیا دم از شعر اشرف الدین گیلانی نسیم شمال بزنند و قهوه بنوشند و به سبک نسیم شمال، تاریخچه فداکاریها و رزمها و رنجهای بی‌نظیر مسعود رجوی و هواداران و پیروان فداکار او را با کلمات مستهجن به نظم بکشند. تف بر این بی شرفی و بی حیایی.
تف بر قلمی که خیابانگردی میلیونها کودک کار و زباله گرد و بی‌خانه را توجیه میکند تا ولی فقیه باز هم بدزدد و بکشد.
تف بر مغز و روح شاعری که سرکوب و جمع کردن دستفروشان را توسط سگان هار شهرداریهای خامنه‌ای توجیه می‌کند تا باز هم قالیبافهایش در مجلس پاسداران نماینده شده، باز هم راه غارت مردم ایران، و دزدیدن دکلها و فروش دریاهای ایران را قانونی و مصوب کنند.
بله! تخم و ترکه ی خمینی و خامنه ای هیچ عشقی به شعر و به دموکراسی ندارند. آنها فقط می خواهند همان حکومت یزیدان حاکم را توجیه کنند تا باقی بماند و باز هم جنگلهایمان به آتش کشیده شود، پلاسکوهایمان فروبریزد، مردممان در بیماری و فقر بمیرند ولی راه نجاتی که مسعود و مریم رجوی و مقاومت ایران به مردم نشان می‌دهند تار و کدر نشان داده شود. این است معنای درود بر شاه گفتنهای به یغمادهنده شرف و حیا و مصداق شکنجه گران و تجاوزگران زندانهای ولایت فقیه. به این علت است که از آنجا که این شاعر بریده دقیقا به همان روش دجالانه خمینی عمل میکند من او را شاعر دجال نامیدم.
بنابراین باید به این شاعر گفت پاسخ تو را تاریخ ایران از زبان زبانه های آتش پیکر کریمپور شیرازی شهید و فروغ چشمان فرخی یزدی و نفرینهای سیداشرف الدین گیلانی نسیم شمال خواهند داد با تفی از دهان خسرو گلسرخی قهرمان و کرامت دانشیان که هم گل های سرخ شرف بودند و هم کرامت دانش و بینش.
و به این خائنان دجال صفت میگویم: البته که جلوی نسیم آزادی را نمی توانید بگیرید. از شمال و جنوب و از شرق و غرب با سرود آزادی خواهد آمد و بر ویرانه‌های نظام دجالان گلهای سرخ شرف و افتخار را خواهد رویاند و بنای شرف ایرانی را خواهد ساخت.
🙏لطفا به اشتراک بگذارید    
فروردين 24, 1403

سالگرد حماسه فروغ اشرف در ۱۹فروردین ۱۳۹۰ - گفتگو با رضا هفت…

in تحلیل

by Super User

حماسهٔ فروغ اشرف در ۱۹ فروردین ۱۳۹۰ فروغی تابناک فرا راه انقلاب دموکراتیک مردم ایران…
آبان 05, 1402

جنگ‌افروزی در منطقه و ضرورت لیست‌گذاری سپاه پاسداران #سر_مار_در_تهران_است #انحلال_سپاه_پاسداران #BlacklistIRGC

in مقاله ها

by Super User

هر چه دود و دم جنگ‌افروزی با هدف سرپوش گذاشتن بر قیام و شرایط انفجاری…
تیر 25, 1400

پیک شادی نخستین بار گریست - #مسعود_فرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

در رثای مسعود فرشچی گفتند: بی‌تو «پیک شادی» گریست باورم نمی‌شود مسعود باورم نمی‌شود پنج…
خرداد 11, 1402

ناقوس‌ها برای که به‌صدا درآمده - رسانه‌های حکومتی - #مرگ_بر_خامنه‌ای #قیام_تا_سرنگونی

in گزارش

by Super User

ناقوس‌ها برای که به صدا درآمده هر چند رژیم ولایت فقیه در تبلیغات رسمی‌اش مدعی…
آبان 19, 1402

پاریس کنفرانس بشردوستانه بین‌المللی برای جمعیت غیرنظامی غزه #سر_مار_در_تهران_است #انحلال_سپاه_پاسداران #ایران

in اخبار

by Super User

پاریس -۱۸آبان ۱۴۰۲ کنفرانس بشردوستانه بین‌المللی برای جمعیت غیرنظامی غزه به ریاست امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور…
شهریور 29, 1399

ترانه گواهی

in شعر و ترانه

by Super User

https://vimeo.com/459624571
ارديبهشت 29, 1402

جمعه اعدام ۴ زندانی در اصفهان همزمان با اعدام سه زندانی قیام…

in اخبار

by Super User

جمعه اعدام ۴ زندانی در اصفهان همزمان با اعدام سه زندانی قیام ۴۰ اعدام در…
اسفند 02, 1402

کنفرانس در پارلمان‌ انگلستان - سخنرانی خانم مریم رجوی : استراتژی صحیح،…

in مریم رجوی

by Super User

خانم مریم رجوی: رژیم استبداد مذهبی؛ منشاجنگ و تروریسم در منطقه است استراتژی صحیح، سرنگونی…
مهر 23, 1402

ديدار و گفتگوي خانم #مريم_رجوي با آقاي ميلان زور نماينده پارلمان اروپا…

in مریم رجوی

by Super User

https://vimeo.com/873020378 خانم دکتر آندریا والیچ زور مدیر مرکز مطالعات آشتی ملی  جمهوری اسلوونی و عضو…
دی 15, 1402

#ایران - سعید سلطانپور ـ ساعت شنی

 https://vimeo.com/898359338 غزل شگفت سعید سلطانپور نغمه در نغمه خون غلغله زد تندر شد شد زمین…
فروردين 27, 1402

هدف از داغ کردن حجاب اجباری و مسموم‌سازی چیست؟ - #نه_شاه_نه_شيخ #آری_به_جمهوری_دمکراتیک…

in مقاله ها

by Super User

بحران‌زایی و بحران‌زیستی، خصیصه‌ها‌ی ذاتیِ نظام ولایت فقیه هستند. هدف، کشاندن افکار و اذهان مردم…
مهر 30, 1402

نگاهی به بحران زیست محیطی در نظام آخوندی - #ایران #قيام_تا_سرنگونى

in گزارش

by Super User

https://vimeo.com/874208704 محمد درویش، کارشناس محیط‌زیست به وضعیت خطرناک آلودگی هوا در اصفهان اذعان کرد و…
مهر 25, 1402

آموزش برای نسل جوان (۳۳) - صلح و زندگی در گرو درهم…

صلح و زندگی در گرو درهم کوبیدن «سر مار» ولایت و فاشیسم دینی در تهران…
آبان 19, 1402

در حسرت یک دست لباس گرم، یا دستکشی برای کار - #ایران…

in مقاله ها

by Super User

در طوفان جنگی شوم که اینک در غزه جریان دارد، هزاران انسان بی‌گناه و به‌خصوص…
شهریور 24, 1401

راهی که آمدیم- قسمت ۹۳- فعالیت اجتماعی و سیاسی مجاهدین در عراق

فعالیت اجتماعی و سیاسی مجاهدین در عراق ایجاد رابطه سیاسی با حکومت جدید عراق جا…
آذر 19, 1402

محمود عباس خواستار برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح برای یافتن راه‌حل سیاسی پایدار…

in اخبار

by Super User

فرانس ۲۴ امروز (۱۸آذر) گزارش داد: محمود عباس رئیس‌دولت فلسطین می‌گوید جنگ غزه باید پایان…
بهمن 03, 1402

آثار جنگ‌افروزی و ضربه‌های سنگین بر سپاه خامنه‌ای

in مقاله ها

by Super User

در حالی‌که در هفته پایانی دی، همگان شاهد آثار جنگ‌افروزی و سر مار ولایت در…
مهر 13, 1402

اعترافات بی‌سابقه در یکی از شبکه‌های اطلاعات آخوندی پس از ۴۳سال در…

in گزارش

by Super User

https://vimeo.com/869284645 اعترافات بی‌سابقه در یکی از شبکه‌های اطلاعات آخوندی پس از ۴۳ سال در مورد…
بهمن 09, 1398

سخنرانی مریم رجوی در جشن سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین در اشرف۳

سخنرانی مریم رجوی در جشن سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین در اشرف۳https://www.youtube.com/watch?v=QKbRvu1rgrk
فروردين 22, 1399

روزبه - کرونا ؛ جنگ سرنوشت

in گزیده ها

by Super User

https://vimeo.com/406174276
شهریور 03, 1399

دانستنیها عصر هوش مصنوعی

in در جهان

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=eJFieQ-pShA
اسفند 29, 1402

کنفرانس به‌مناسبت ماه مبارک رمضان با حضور خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده…

رژیم ولایت فقیه محرک جنگ و کشتار، سرنگونی رژیم آخوندها در ایران لازمه و تضمین…
خرداد 30, 1402

نگرانی کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل از افزایش شدید اعدام‌ها در #ایران…

in اخبار

by Super User

بنا به گزارش سایت سازمان ملل ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل، روز دوشنبه…
مرداد 30, 1399

مریم رجوی دادخواه قتل‌عام شدگان ۶۷ - قسمت چهارم - روزشمار جنبش…

in جنبش دادخواهی

by Super User

«ما یک روز در برابر جنگ‌طلبی خمینی پرچم صلح را برافراشتیم و آن‌قدر ایستادیم تا…
ارديبهشت 01, 1401

مجاهدین طرحی نو در فلک اجتماعی و سیاسی ایران

بیش از ۵۰سال است که ۲رژیم شاه و خمینی این سازمان را دشمن خود می‌دانند.…
آبان 01, 1401

اصلاح ساختار اقتصادی با برگشت به قبل از ملی شدن صنعت نفت…

 https://vimeo.com/518122204 اصلاح ساختار اقتصادی با نگاهی به الگوهای استعماری «بای‌بک» و IPC بحث ما در…
خرداد 07, 1402

۴خرداد؛ بزرگترین فدای #مجاهدین فدا از بالاترین نقطه، که تضمین بقای سازمان…

۴خرداد؛ بزرگترین فدای #مجاهدین فدا از بالاترین نقطه، که تضمین بقای سازمان شد. رازی که…
دی 06, 1402

#ایران - رمز پایداری مقاومت و مجاهدین در دادگاه دژخیم حمید نوری…

in جنبش دادخواهی

by Super User

https://vimeo.com/896209746دادگاه استیناف دژخیم حمید نوری، از عاملان اجرای قتل‌عام۶۷ در زندان گوهردشت، صبح و بعدازظهر…