پیروزی محتوم
فرازی از آخرین پیام صوتی مسعود رجوی بتاریخ ۱۳دی ۹۸
به‌مناسبت ۳۰دی سالروز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی از زندان شاه


-
[yjsgmedia link="https://api.spreaker.com/download/episode/21843328/episode_21843328.mp3?_ga=2.2895990.715330508.1579460307-234549375.1579460307" poster="/" width="" height="" resp="yes" id="yjsg_media850"]
فروردين 30, 1401

دفاعیات مسعود رجوی در بیدادگاه نظامی شاه

in تاریخی ها

by Super User

https://vimeo.com/700609259
فروردين 16, 1401

منتخب نشست‌های رمضان در لیبرتی و اشرف - سلسله آموزش‌های درونی مجاهدین - مسعود…

in نوشتاری ها

by Super User

https://vimeo.com/695259020 منتخب نشستهای رمضان در لیبرتی و اشرف سلسله آموزشهای درونی مجاهدین مسعود رجوی- تیر…
فروردين 04, 1401

مسعود رجوی- نوروز ۱۴۰۱ - تغییر آتش‌بنیان و قیام‌آفرین برای انقلاب دمکراتیک نوین

in پیام ها

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=dqH-_Axo_18مسعود رجوی- نوروز ۱۴۰۱ تغییر آتش‌بنیان و قیام‌آفرین برای انقلاب دمکراتیک نوین رو در روی…