مرداد 14, 1400

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران، «اجلاس خوزستان به‌پاخاسته» - سخنرانی مهناز سلیمیان،…

سخنرانی دبیر ارشد شورای ملی مقاومت ایران، مسئول کمیسیون ورزش شورا، مسئول کمیسیون بهداشت و…
مرداد 15, 1400

اجلاس شورای ملی مقاومت ایران، «اجلاس خوزستان به‌پاخاسته» - سخنرانی محمد قربانی،…

سخنرانی محمد قربانی قهرمان کشتی جهان، رضا اولیاء مجسمه‌ساز و عضو شورای ملی مقاومت ایران،…
فروردين 13, 1400

اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت ایران

https://vimeo.com/532005225
🙏لطفا به اشتراک بگذارید    
ارديبهشت 20, 1399

بیاد وارطان - زمستان شکست و رفت

in یادواره

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=ueZdMWKKyqM